Национален референдум

ЗА  НОВА ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

СПРАВЕДЛИВИ СУБСИДИИ – РАВЕН СТАРТ – ИСТИНСКА КОНКУРЕНЦИЯ

Искаме справедливи субсидии за българските  фермери! 

      Plakat_miniИкономическата  криза е изпитание за целия  Европейски съюз. Примерът на Гърция показа, че дори и една малка страна може да предизвика финансов шок, който да застраши всички европейски държави. Затова смятаме, че не трябва да се чака до край и ние днес искаме равни условия за всички членове на Европейския съюз при субсидирането на земеделското производство. В момента новите дванадесет страни-членки получават до 60 % по-малко средства за земеделските си производители. България е в най-тежко положение, тъй като нашият аграрен сектор има право на три пъти по-малко средства, в сравнение с най-развитите страни в Евросъюза. При такава разлика като стопанство сме обречени да се отдалечим още повече от „старите страни” и след време ще са необходими огромни средства за възстановяване на сектора.

      Според  сега действащия договор за периода 2007-2016 г. българските земеделски производители трябва да получат плащания от 4,8 млрд. евро субсидии за единица площ, вместо 8,2 млрд. евро. При другите земеделски евросубсидии е запазено същото неравностойно съотношение.

      Отговорната национална политика изисква да предприемем стъпки за изравняване на субсидиите за земеделските производители в Евросъюза. Това ще е мощен стимул за икономиката ни и средство за преодоляване на кризата. Българските земеделски стопани имат необходимостта да наваксат, по отношение на колегите си от „Стара Европа”, а не да бъдат оставяни в зависимост от цените, които се диктуват от силните в бранша.

      Поради  тази причина Земеделски народен съюз (ЗНС) предприе инициатива, подкрепена от Единна народна партия (ЕНП) и Съюз на патриотичните сили „Защита”.

      Ние от Земеделски народен съюз, Единна народна партия и Съюз на патриотичните  сили „Защита”смятаме за крайно необходимо да започне подписка за насрочване на референдум в Република България като първа стъпка за постигане на справедливост. Искаме и настояваме българското правителство да започне процедура за преговори за нова обща селскостопанска политика в Европейския съюз (ЕС) за изравняване на българските евросредства в земеделието с тези на „старите” страни-членки на ЕС. Ще използваме контактите си със сродни европейски партии този процес да започне и в другите страни-членки на ЕС, които са в неравностойно положение в субсидирането на европейското аграрно производство.

Инициатива  на ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ и ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ, Съюз на патриотичните сили и воините от запаса „ЗАЩИТА”

Изтегли бланка и разпечатай

Broshure_face_new   Broshure_back_new

Kartichka_155x105_face-01   Kartichka_155x105_back