Дунав мост като китайската стена

Дата: 11 Юли 2008 Автор: ЕНП

0
317

„Вече втора година България и Румъния са пълноправни страни членки на Европейския съюз, но все още придвижването между двете държави създава редица неоправдани трудности за обикновените граждани.”

Така започва въпроса си към министъра на транспорта Петър Мутафчиев, зам. председателя на ЕНП и независим народен представител, г-жа Елеонора Николова.

„Събираните в момента такси за поддръжка на Дунав мост от страна на България и Румъния – продължава г-жа Николова-са неоправдано високи и създават сериозна пречка пред свободното придвижване на гражданите на двете страни между двата бряга.

Дунав мост е достатъчно сложно съоръжение и е ясно, че то изисква поддръжка, за да се гарантира сигурността му и тази на преминаващите между двата бряга на реката.

Затова аз няма да правя опити да Ви убедя, че тези такси трябва да бъдат напълно премахнати. Но не мога да не Ви обърна внимание, че е редно да се направи равносметка за събраните досега средства, за да се направи оценка на ефективността на цялостната политика по събирането им.

Не е ясно как и за какво се харчат събраните пари, нито въз основа на какви изчисления е бил определен настоящия размер на таксата, поне от Българска страна.

Ето защо Ви питам следното:

  1. Какъв е размерът на събраните средства от такса за преминаване на Дунав мост за 2007 г.?
  2. Какви ремонтни дейности са извършени по съоръжението след 2007 г., на каква стойност, и каква част от нея е покрита със събраните от такси средства?
  3. Необходима ли е промяна в размера на събираните такси от страна на България?”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

four × five =