Единна народна партия внася сигнал до КЗК за картел при изкупуването на тютюна

Дата: 10 Януари 2014 Автор: EНП

0
312

Единна народна партия внася сигнал до Комисия за защита на конкуренцията за възбуждане на проверка за наличие на картелно споразумение между фирмите- изкупвачи на тютюн на територията на България.

„Натискът на този картел върху производителите на тютюн трябва да бъде незабавно прекратен и да бъде направена превенция от страна на държавата срещу бъдещи картелни споразумения“, заяви председателят на Единна народна партия Мария Капон.

По думите й мерките трябва да включват:

1. Въвеждане на лицензионен режим на фирмите-изкупвачи, в който ясно да се регламентира срока за провеждане на кампанията по изкупуване на тютюн и да се гарантира навременното плащане на стоката към производителите, както и възможността за ползване процедура на арбитраж при определяне на качеството на тютюна.

2. Създаване на експертен съвет към министъра на земеделието, който включва всички заинтересоване лица, анализира пазара и определя препоръчителна цена за сортовете тютюн по качество ежегодно.

3. Създаване на действаща дирекция към Разплащателната агенция – Държавен фонд „Земеделие“, която да подготви чрез необходимите специалисти държавни оценители, които да осъществяват арбитраж за качеството на продукция тютюн по сортове, при възникване на спорове межуд производители и оценители.

„Призоваваме възникналата криза да не се използва за политически спекулации и противоборство на гърба на един от най-социално-чувствителните сектори в икономиката ни, а да се демонстрира решителността и единството на държавата“, заяви още Мария Капон.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

15 − 2 =