Единна народна партия свиква членовете си на Третия редовен конгрес на 16 април

0
287

IMG_7010Националният партиен съвет на Единна народна партия на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 9, ал. 2 от Устава на ЕНП и на основание протоколно решение от 13.02.2016 г. на Националния партиен съвет свиква членовете си на Третия редовен конгрес на 16.04.2016 г., от 10.30 часа, в Парк Хотел Москва, зала „Киев“, гр. София (ул. Незабравка № 25 – виж картата) със следния дневен ред:

1. Отчет на Председателя
2. Отчет на Контролния съвет
3. Промени в Устава
4. Избор на Председател
5. Избор на Изпълнителен съвет
6. Избор на Контролен съвет
7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава на ЕНП Конгресът ще се проведе същия ден в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред.
На заседанието на Националният партиен съвет на ЕНП, което се проведе на 13 февруари 2016 г. бяха избрани две комисии за подготовка на Третия конгрес на партията. Мандатна комисия в състав: доц. Надя Миронова, Любомир Стойков и Лиляна Стефанова, както и Комисия по промените в Устава в състав: Емил Мечикян, Валентина Василева и Лъчезар Алексиев.
В срок до 30 март 2016 г. трябва да се проведат всички изборни събрания на клубовете за определяне на делегати за Третия конгрес на ЕНП. Всички имат възможност да планират достатъчно рано времето за пътуването си и присъствието си на конгреса, както и да обмислят съответните предложения на организациите за промени в Устава, както и предложенията си за избор на Председател и членове на Изпълнителния и Контролен съвет. Всички делегати трябва да имат предвид, че според Устава на партията никой не може да бъде на един и същ изборен пост повече от два мандата. Предложенията за промени в Устава да се изпращат писмено до офиса на Единна народна партия или на имейл contact@enp.bg до 5 април 2016 г., за да може Комисията по промени в устава да предложи доклад и обобщение на конгреса на партията.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

four × 4 =