За випуск 2008 – учениците да могат да избират или оценките от матурата, или средногодишната оценка

Дата: 13 Май 2008 Автор: ЕНП

0
336

Мария Капон, председател на ЕНП, заедно с депутатите от ДСБ Атонела Понева и Евдокия Манева, внесоха предложение за изменение и допълнение на приетия на първо четене Закон за изменение и допълнение на  Закона за народната просвета, № 802-01-6, внесен от Министерски съвет на 25.01.2008 г. В предложението се казва, че за випуск 2008 в графата за държавни зрелостни изпити, по желание на ученика се вписва или оценката от положените държавни зрелостни изпити или средно-аритметичната оценка от годишните оценки по БЕЛ и по избран от ученика предмет, изучаван в часовете за задължителна подготовка в гимназиалния етап. За оценките от държавните зрелостни изпити МОН издава отделен документ.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

5 × 4 =