За ЕНП

Ние вярваме в силата на истината! Знаем, че за да бъдем по-богати, трябва да работим повече. Знаем, че държавата се нуждае от дълбока реформа и коренна промяна в стила и компетентността на управление. Нашата управленска култура е изградена върху ясни морални норми и твърди принципи: гражданите трябва да знаят истината за света, в който живеят; разходът на публични средства трябва да бъде изцяло прозрачен; гражданите имат право на пълен контрол и последна дума чрез всички средства на демокрацията.

Вярваме в действието! В свят на непрекъснати промени, бъдещето се гради не с добри намерения, а с адекватни действия. Старите рецепти са изживели времето си. Предимства днес са само резултатите.

Вярваме в демокрацията! Убедени сме, че съвършенството на демократичната система е постижимо. То зависи от волята на политиците и от общото ни съзнание, че личната ни съдба е в нашите собствени ръце. Ако гражданите се отказват от собствените си права, никоя държава и никоя институция не може да ги гарантира.

Управлението на държавата трябва да има главна цел: хората да бъдат щастливи. За  това е необходимо да бъдат удовлетворени потребностите от добър стандарт на живот, от съпричастност и справедливост, от успех и признание. Право на това имат всички, независимо от пола, възрастта, произхода или физическото им състояние.

Добрата социална политика е тази, която гарантира пълна и безусловна закрила на децата, хората с увреждания и възрастните. Тя стимулира всички останали за труд в рамките на техните способности и амбиции.