Коалиция „Десните“: Бюджет 2015 – повече данъци, повече дългове, никакви реформи

Дата: 09 Декември 2014 Автор: Коалиция "Десните"

0
344

Проектът на Закон за държавния бюджет за 2015 г. не може да се нарече десен, а още по-малко реформаторски. Той е базиран на съмнителна макрорамка, с трудно изпълними параметри и много рискове. Ние от Коалиция „Десните“ искаме да е ясно, че въпреки че данъчните ставки остават същите, в Бюджет 2015 се разширява сериозно данъчната база. Това за нас е по-скоро лява стъпка, която не помага на икономическия растеж. За нас е смущаващо увеличението на държавния дълг, в който има буфери, които могат да достигнат до 1 млрд. лв. Смятаме това за своеобразна застраховка, в случай че бюджетните приходи излязат извън контрол или като подготовка за избори.

Заложеният ръст на икономиката за 2015 г. в размер на 0.8% в реално изражение смятаме за прекалено оптимистичен. Основанието ни е в забавянето на световната и европейска икономики и в драстичния спад на цената на петрола и останалите енергоизточници (в бюджета е заложена цена от 91 долара за барел). Това неминуемо ще се отрази върху износа, а не бива да забравяме и свитото потребителско търсене.
Сериозен проблем са драстично спадащите чужди инвестиции, както и липсата на адекватни реформи в съдебната система, които допълнително ще задълбочават този проблем. За нас кабинетът разви донорска психология на управление, разчитаща единствено на средствата от европейските фондове. Точно затова бюджетната прогноза на Министерството на финансите е още по-неразбираема, защото има сериозни проблеми с одобрението и усвояването на тези фондове.
Ние от Коалиция „Десните“ няма как да се съгласим, че в бюджета на България за 2015 г. се виждат някакви усилия за реформиране на проблемните сектори в държавата. Покриването на недостига от средства в тях се извършва чрез допълнително натоварване на работещия бизнес и населението. Това е ляв подход. В тази връзка ние няма как да подкрепим предложените източници, които са в основата на очакваните по-високи приходи, а именно:
1. Увеличение на максималния осигурителен доход с 200 лв. до 2600 лв.
2. Увеличение на минималния осигурителен доход на земеделските производители със 75% от 240 лв. на 420 лв.
3. Увеличение на минималните осигурителни прагове по професии със средно 4%
4. Увеличение на минималната работна заплата, която може да достигне 380 лв. в края на годината. Това увеличение от 11% не съответства на очаквания ръст на икономиката от 0.8% и всъщност ще създаде допълнителна безработица, отколкото ще доведе до увеличаване на нивото на доходите
5. Разширяване на основата, върху която данъкът върху лихвите ще се събира, вместо заложеното намаление и пълното му премахване.
Същевременно изразяваме нашето недоумение защо пенсионната реформа продължава да включва само увеличение на пенсионната възраст на трета категория труд, а не се предприемат мерки за реформи в останалите категории труд, както и за масовите изключения и нарушения, водещи до по-ранно пенсиониране. В бюджета на Министерство на здравеопазването не се наблюдават никакви числови заявки за реформи, каквито бяха неведнъж съобщавани пред обществото.
Ясно се вижда, че една основна част от допълнителните приходи в бюджета за следващата година се дължи на разширената и увеличена данъчна основа за начисляване на данъците, което в крайна сметка увеличава данъчното бреме върху фирмите и физическите лица.
Ние от Коалиция „Десните“ предупреждаваме, че правителството на България вкарва страната в дългова спирала за години напред. Огромното увеличение на държавния дълг с над 10 милиарда лева в рамките само на две години е безпрецедентен ход, без аналог в близката история на страната. По-големият проблем е, че не се взимат мерки за неговото обуздаване, а се разчита на успокоението, че ръстът на икономиката ще намали неговата тежест върху финансите на държавата. Предупреждаваме, че бюджетният дефицит, планиран за следващите 3 години ще трупа още дълг, а липсата на реформи ще води до допълнително влошаване на бизнес средата и до допълнителен натиск върху публичните финанси. Има огромна вероятност влошената икономическа среда да доведе до сериозни сътресения в икономиката, които ще окажат допълнително негативно отражение върху държавния бюджет, а тяхното решаване да става с трупането на допълнителен дълг.
За нас не е ясно, защо толкова време след съставяне на кабинета на четворната коалиция още не е представена управленска програма на правителството. На практика след една актуализация за 2014 г., един целогодишен бюджет за 2015 г. и тригодишна бюджетна прогноза, ние все още не знаем каква е посоката на управление, която обещава този Министерски съвет. Когато нищо не е заявено като програмни намерения не може да се търси и отговорност по правилата на парламентарната демокрация и може би точно това е целта на управляващите. България отново тръгва по най-трудния възможен път за населението и бизнеса, насочен към свиване на коланите. Това поведение щеше да е разбираемо при сериозни реформаторски ангажименти. Всъщност налаганите ограничения за постигане на финансова стабилност се превръщат в самоцел, насочена към постигане на определени фискални показатели. Това не води до по-добро икономическото състояние на населението и бизнеса, с изключение на кръговете, имащи привилегията да са близки до властта.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

five × 2 =