Коалиция „Десните“: Защо властта бяга от Европейския банков съюз?

Дата: 03 Февруари 2015 Автор: Коалиция "Десните"

0
412

Коалиция „Десните“ изразява сериозна тревога от намерението на правителството и БНБ да се отложи влизането на България в Банковия съюз с цел изготвянето на анализ на активите на банковата система. Кандидатстването за приемане в съюза не е функция на никакви предварителни проверки. Финансовият министър Владислав Горанов дължи отговор защо не са предприети реални стъпки за влизане в съюза, освен неформални срещи и комуникация, въпреки че бе взето решение за кандидатстване още след краха на КТБ през юли 2014 г.

По изискванията на Единния надзорен механизъм, който е първият стълб на Банковия съюз, всички разминавания в оценката на банките, по техните параметри със законово регламентираните, ще трябва да бъдат обяснявани. Специално ще се прегледат тези банки, които са най-рискови, докато се натрупа количествена информация. Накрая ще се установи обща надзорна култура между участниците в процеса. Именно затова е неразбираемо забавянето на кандидатстването, защото оставя усещането за опит да се прикрият проблеми в определени финансови институции. При приемането на България като член на Банковия съюз надзорът върху трите най-големи банки в страната ще се извършва директно от Европейската централна банка.
Коалиция „Десните“ недоумява защо четворната коалиция разглежда кандидатурата на Димитър Костов за председател на управление „Банков надзор“ на БНБ, внесена от все още неподалият оставка управител Иван Искров? Смятаме, че членовете на Управителния съвет на БНБ следва да понесат отговорност за краха на КТБ. Преназначаването им за нов мандат виждаме като нежелание на управляващите да се провежда реформа в основните надзорни органи, контролиращи финансовата система на България.
Очакваме оторизираните органи на Централната банка да потвърдят или отхвърлят информацията, че изпълняващата длъжността подуправител на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ Нели Кордовска е изтеглила своите спестявания от КТБ един ден преди затварянето на банката? Настояваме за това, защото употребата на вътрешна информация за лично облагодетелстване сериозно надхвърля служебните пълномощия и поставя под съмнение работата с поднадзорните лица. Вярваме, че и прокуратурата ще се заинтересува от информацията по този случай.
Коалиция „Десните“ продължава да настоява за обединяване на регулаторните функции на БНБ и КФН в единен мощен регулатор, както е решен въпросът в Германия и Великобритания. Само така ще изчезнат спекулациите, възникнали около работата на пенсионните фондове или съмненията за работата на капиталовия пазар в страната. Тогава регулаторът ще има пълноценен и интегрален надзор върху всички процеси в банковия и финансовия сектор.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

10 − two =