Коалиция „ЕНП на Казанлък” изпратиха отворено писмо до кмета Стефан Дамянов и ОИК

Дата: 06 Юни 2008 Автор: ЕНП

0
367

„Във връзка с предстоящото провеждане на нови избори за общински съветници на 21 юни 2008г., с настоящото писмо бихме искали  да  изразим загрижеността си относно назначаването на членове на секционни избирателни комисии в Община Казанлък. Позволяваме си да напомним, че основните предпоставки за обявяване  недействителността на избора на общински съветници в Община Казанлък, при проведените през месец октомври 2007 година местни избори, бяха допуснатите нарушения при отчитането на изборния резултат от голяма част от секционните
избирателни комисии, респективно включването им в решението на Общинската избирателна комисия. Това съществено е повлияло на избирателния процес и е опорочило волята на избирателите,  доколкото пряко и непосредствено се е отразило на формирането и изразяването на тази воля, чрез акта на гласуването. Вследствие на неправилната преценка относно обстоятелството, спазени ли са изискванията на Закона за местните избори при определянето на действителните и недействителните бюлетини, налични в голяма част  от избирателните секции, се стигна до постановяване на атакуем, от юридическа гледна точка правен акт, на Общинската избирателна комисия.

Отчитайки факта, че липсват правни механизми за контрол върху състава на секционните избирателни комисии, извън очертаната процедура от чл.29 и чл.26,ал.1 от Закона за местните избори, и с оглед на обстоятелството, че законът не предоставя специфични изисквания към личността на членовете на секционните избирателни комисии, си позволяваме да посочим, че с оглед охраняването на обществения интерес и постигането на един стабилен /от правна гледна точка/ окончателен акт на Общинската избирателна комисия, би било целесъобразно при формиране на секционните избирателни комисии да се избегне назначаване на комисии в състав,  идентичен с този на предходните избори.
Настоящото ни становище в никакъв случай не цели да изтъкне проява на зла умисъл, при изпълнение на служебните задължения на членове на секционните избирателни комисии, а е продиктувано единствено от чувството ни на загриженост към компетентното отчитане на избирателния вот в предстоящия изборен процес и стабилизиране на постигнатия резултат”.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

8 − six =