Когато един закон е кодифициращ, винаги има опасност някои от текстовете да не са ясни…

Дата: 29 Януари 2009 Автор: Ре:ТВ

0
317

Когато един закон е кодифициращ винаги има опасност някои от текстовете да не са ясни, да не се прилагат точно

 Заместник – председателят на ЕНП и депутат в Народното събрание Елеонора Николова в „Булевард България” с Иван Бедров по Ре:Тв  

Водещ: Вие сте един от вносителите, от 16-те вносители на поправките в Закона на конфликт на интереси, които коментираме нашироко. Защо се подписахте?

Елеонора Николова: Аз бързам да кажа, че нямам конфликт на интереси с този закон и си показвам картончето пред Вас, от което е видно, че съм си попълнила прецизно декларацията.

Водещ: Какво показва това картонче? Че сте внесли декларацията?

Елеонора Николова: Че съм внесла декларация за предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси. Тоест аз съм се съобразила закона и нямам никакви лични противоречия с него. Но като дългогодишен юрист, прилагайки наказателни и административни норми, аз съзнавам, че по места възникват много казуси, които могат да взривят малките населени места, общинските съвети, хората, които работят в държавни общински предприятия и заради това съм предпазлива и склонна да обсъдим тези казуси, които вече са възникнали, така че да не вкарваме хората в беда.

Водещ: Но на практика законът се отлага. Просто два месеца няма да действа.

Елеонора Николова: Аз не съм много сигурна, че тези два месеца точно ще бъдат приети утре. Лично аз смятам…

Водещ: Така пише в законопроекта.

Елеонора Николова: Така пише в законопроекта, но всъщност общата воля и дебатът, който днес беше направен показа, че има вече депутати, които по места имат много сигнали за тревожност по приложението на закона и същевременно другата теза, че видите ли няма никакъв проблем, това са две крайни тези, които трябва да бъдат изключени. Днес Олимпи Кътев, който е председател на тази комисия, която трябва да…

 

Водещ: Подкомисия по конфликт на интереси.

Елеонора Николова: Да, подкомисия по конфликт на интереси. Всъщност също не съобрази, че в собственото му семейство вече има конфликт на интереси. Неговата съпруга е член на всички видове ЦИК-ове – ЦИК за евроизбори, ЦИК за местно самоуправление, ЦИК за избор на депутати.

Водещ: Но той подаде декларация също.

Елеонора Николова: Да, той подава декларация, но аз смятам, че неговата съпруга не би могла да бъде повече в ЦИК, защото трябва да регистрира партия, в която съпругът й участва и евентуално ще се бори за места в следващ парламент. Тоест обтекаеми са текстовете, някои от текстовете, които са написани и всъщност колегите се притесняват точно за най-нисшите длъжности, става въпрос за общински съветници за кметове и за хора по места. Давам пример, вече има много оплаквания от един син кмет, има оплаквания от един червен кмет, чиито жени са едни обикновени счетоводителки в общината.

Водещ: Но това е важна професия, не са толкова обикновени.

Елеонора Николова: Ако не са главни счетоводители и ако водят примерно сметките на детските градини и ясли в една община няма да се случи абсолютно нищо. Аз не виждам лично конфликт на интереси. Но вече преценката ще се прави от общински съвети, от комисии, които ще се изградят по места. Аз не допускам, не изключвам по дефиниция, като знам българския характер и начина, по който обичаме да си създаваме неприятности много превратно да бъдат изтълкувани някои текстове. Мисля, че има място някои от тях да бъдат пояснени, ако ще и с едни стандарти, с едни обяснения към декларациите, но по всякакъв начин ние да оберем всички луфтове. Днес се обажда един кмет със следното питане – в селото, в което той е кмет има една единствена машина за почистване и той пита „дали да възложа почистването на снега или не?”, защото пък този, който притежава машината му е първи братовчед. В малките населени места има общински болници, има държавни болници. Много често директорът на болницата има съпруга, която работи като лекар. Ето Ви един казус. Другият казус – общинско училище. Там има директор…

Водещ: Нали знаете, че трудно можете да убедите гражданите, че депутатите сега се забързаха и проявяват такава скорост, каквато не сме виждали отдавна, заради малките кметове на селата. Вероятно нещо става.

Елеонора Николова: Аз лично мога да го обясня, защото това бързане, защото всичко правим в крайния момент, тогава, когато сме притиснати, както Ви е признала г-жа Татяна Дончева. От 2005 г. аз съм съвносител с

г-н Филип Димитров на Закон за конфликт на интереси. Той беше с няколко много ясни, много звучни текстове, защото какво е конфликт на интереси? Тогава, когато заемаш публична длъжност, когато се разпореждаш с обществен ресурс, да го правиш по начин, че той да е в интерес на обществото, не в личен.

Водещ: Преди 2 месеца гласувахте този закон и сега го поправяте. Защо тогава не го направихте като хората?

Елеонора Николова: Абсолютно основателен въпрос. Предоверихме се на Комисията по администрация, която трябваше да…

Водещ: Законопроектът дойде от Министерски съвет.

Елеонора Николова: Да, точно така, дойде от Министерски съвет, беше гледан в специализираната комисия имаше пълен консенсус по този закон и затова днес си казваме, „колеги, ние нали го видяхме”. Аз не съм склонна да оставяме нещата във вид, в който да създадем тежки, непреодолими пречки и казуси, да взривим обществото в малки населени места, а и не в съвсем малки.

Водещ: Ама защо просто тогава не го приехте, не го забавихте, не го поправихте?

Елеонора Николова: Искам да кажа, че ако аз трябва да прилагам закона с философията така, както е написан, с ясно съзнаване, че го разбирам и го прилагам точно, може би няма да възникне такъв въпрос. Но ще го прилагат 268 комисии към общински съвети. На тях материята трябва да е дадена много ясно и категорично, така че да не пострада неправилно нито един гражданин, който заема публична дейност, обществена или държавна. Нещо повече, ние влизаме в конфликт и с други закони. Никой не го е помислил. В Закона за местното самоуправление и местната администрация е казано, кога може един кмет да бъде отзован от своето работно място. Сега съобразно този закон, ако този кмет е непредпазлив и примерно не е декларирал, че е в училищното настоятелство, защото той не може да бъде в училищно настоятелство, това е неправителствена организация, а той разпределя ресурс и бюджет на общинските училища и ако не дай си Боже е станал член на училищното настоятелство, а пък не го е декларирал, това е конфликт на интереси, по силата, на който декларира установен конфликт на интереси, той може да бъде отстранен от длъжност. Има крайни ситуации, които трябва да се помислят, пак Ви казвам, аз лично съм работила за това да има такъв законопроект, но същевременно не мога да допусна такъв голям кръг лица да бъдат засегнати, поради това че законът обхваща много категории. Бързам да кажа…
Водещ: Но като излезем от детайлите по този закон или законопроект какво излиза политически накрая? Народното събрание приема един политически закон за конфликт на интереси и 2 месеца по-късно отлага действието му занапред и на практика до изборите няма да има резултат.

Елеонора Николова: Да, не е добър сигнал.

Водещ: Добре, защо се включихте, защо, Вие сте опозиция, защо се включихте в тази инициатива на г-жа Татяна Дончева и други от управляващото мнозинство?

Елеонора Николова: Защото не искам да пострадат хора, които нямат вина за това, че депутатите не са огледали текстовете, не са си свършили качествено работата, а ще го отнесат други обикновени хора. Много хора могат да пострадат от този закон.

Водещ: Сега Вашето име е в списъка на тези 16 имена, които на практика отлагат действието на закона.

Елеонора Николова: Да, аз искам дебат по този закон, по някои от текстовете, които могат да бъдат подобрени. Съгласете се, че няма резон кметовете, заместник- кметовете да бъдат членове на НПО, на неправителствени организации, да участват и да подпомагат местния спортен клуб, да участват в училищно настоятелство, да бъдат членове на Съюза на юристите, в Lions клубове, Ротари клубове и т.н. Просто неща, които не сме догледали. Аз признавам, че също съм го изтървала от вниманието си и сега смятам, че ние трябва да поемем отговорността като Народно събрание да тълкуваме текстове, да ги подобрим по начин, че хората съвсем убедено да си подадат декларациите. Нашата цяла администрация, всички публични длъжности да станат прозрачни, защото това е важен сигнал за обществото.

Водещ: Преди да изтекат тези два месеца имате ли гаранции, че ще бъде променен законът? Има много други важни неща да прави парламентът.

Елеонора Николова: Аз съм категорична, че това е един закон, който се наблюдава под лупа. Както от българските граждани, които желаят администрацията да работи отчетно и в полза на гражданите.

Водещ: И отлагането му се вижда също.

Елеонора Николова: Отлагането му се вижда, то се вижда от нашите европейски партньори, защото ние декларирахме този законопроект като една крачка в напредъка на България по преодоляване на корупцията.

Водещ: Стана като тангото – напред и назад.

Елеонора Николова: Няма как този закон да не бъде много успешно, много коригиран с едни пояснителни текстове там, където е необходимо. Пак казвам, може би, трудността идва от това, че това са 25 категории висши длъжности за първи път. Когато един закон е кодифициращ винаги има опасност някои от текстовете да не са ясни, да не се прилагат точно. С цялата убеденост го казвам, че има място за размисъл по текстовете, които вече са се обадили хората и най-вече ние трябва да направим много бърза консултация с Националното сдружение на общините, с организацията на общинските секретари, на председателите на общинските съвети, които вече са събрали редица казуси, които могат да ни бъдат полезни.

Водещ: Да, това предстои и предстои да видим дали ще успеете с ремонта на този закон в краткия двумесечен срок.

Елеонора Николова: Аз смятам, че ще успеем.

Водещ: И накрая една друга тема. Както знаете от тази сутрин трима Ваши колеги не са част от Парламентарната група на ДСБ, това са д-р Николай Михайлов, Антонела Понева и Нено Димов. Появиха се коментари, че вероятно с Вас, представителите на Единна народна партия, се стремите да направите обща парламентарна група. Има ли такова нещо?

Елеонора Николова: Г-н Бедров, това е много несериозно. Аз първо много уважавам тримата колеги, които напуснаха. С тях съм работила, специално с г-жа Понева, по някои законопроекти. Те са изключително качествени народни представители, каквито между другото, са всички народни представители от групата на ДСБ, много активни, много добре работещи. Това е личен, по-скоро морален, а разбира се и силно политически акт. Те го правят, защото имат неразбиране, тоест не могат да одобрят политиката на коалиране.

Водещ: Да, те обясниха подробно. Въпросът е сега оттук нататък.

Елеонора Николова: Да те са обяснили подробно. Аз смятам, че парламентарна група се прави само тогава, когато или си влязъл по този начин, или пък оттук нататък си направил един политически проект. Тоест имаш някаква обща цел, примерно за избори или за бъдеща съвместна дейност. Така парламентарната група е израз на политика.

Водещ: Тоест накратко?

Елеонора Николова: Накратко ние не правим такава група. Ние ще продължим да работим съвместно по законопроекти, по инициативи, както сме го правили досега.

Водещ: Благодаря Ви много. Г-жа Елеонора Николова, независим народен представител и един от вносителите на промените в Закона за конфликт на интереси.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

eighteen − nine =