Контролен съвет

Цветомир Енев

Председател на Контролния съвет

emil_mechikianАрх. Емил Мечикян

Член на Контролния съвет

 

Арх. Емил Мечикян е завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия. Дипломант по стопанско управление в Техническия университет-София. Има специализации и квалификации по стратегическо управление, управление на сгради и съоръжения, възобновяеми енергийни източници и др. Работи в големи български и международни компании, с дейност в областта на проектирането, строителството и недвижимите имоти, както и в банковия и IT сектори.Участва в работата на Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Българска строителна камара, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българска фото-волтаична асоциация.Участвал е в управлението и е членувал в няколко неправителствени организации – Българско общество за индивидуална свобода, Институт за свободен капитализъм „Атлас“, Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“-София и Църковното настоятелство на Арменската Апостолическа Православна Църква-София. Роден през 1969 г. в гр. София. Има две деца. Владее английски.


Ради РадевРади Радев

Член на Контролния съвет

  Роден на 01.08.1954 г в с. Коритен, Община Добрич.   Завършва средното си образование във Варна, Техникум по корабостроене и корабоплване “Асен Халачев”, специалност Навигация. От 1973 до 1974 е моряк на СКР “Дръзки” –редовна военна служба. През 1979 г завършва висшето си образование във ВНВМУ “Н.Вапцаров” –Варна със специалност Инженер-Корабоводител. Започва работа в БМФ  като стажант а по- късно като член на младшия и старши команден състав на корабите от далечно плаване. От 1993г. до 2012г. работи в различни американски, френски, немски, белгийски и холандски фирми в транспортната и петролна индустрия на командна длъжност. От 2016г. до 2020г. работи като Капитан на плаващо техническо средство.

Владее писмено и говоримо английски и руски език. През годините е  завършил множество квалификационни курсове по най-високите стандарти на водещи западни копании в областта на противопожарна безопасност, качество на труда и опазване на околната среда, управление на тълпа при бедствия и аварии, управление на човешките ресурси, за работа, класификация и съхранение на опасни товари и материали както и осигуряване на безопасността и сигурността на стратегиески обекти.

Има международни сертификати както следва:

  •     Противопожарна безопасност- командно ниво
  •     Спасяване на човешки живот-командно ниво
  •     Опазване на околната среда и работа в безопасна среда- командно ниво
  •     Работа в екип и управление на човешките ресурси-командно ниво
  •     Офицер по сигурността-командно ниво
  •     Медицинска подготовка- оперативно ниво.