Мария Капон: Безотговорният Борисов търси комфорт

Дата: 25 Юли 2014 Автор: БГНЕС

0
277

Борисов е човек, който не иска да носи отговорност. Комфортът да се заяви „те бяха“ е типичен за него. Така беше и с пенсиите, които „други му вдигнали преди него“! Когато ставаше дума за любимия на Русия „Южен поток“, той бе склонен на всичко; когато се освобождаваме от зависимостта по технология АP 1000 той се оплака навсякъде, че сме щели да харчим пари… удивителна ориентация за уж десен човек!

 За Борисов е най-добре друг кабинет да изтегли заем, а евентуален негов да го харчи! Затова приемам изведнъж породилото се желание у президента да се приеме решение, с което да даде възможност на служебното правителство да води преговори и да сключва договори и споразумения с други държави, международни организации и финансови институции за външни заеми, за финансова стабилизация и социална защита като под диктовката на Борисов! Не вярвам президентът да не познава конституционните си права, по-скоро иска да прехвърли отговорност в колективна безотговорност на обществено нелегитимно Народно събрание, което е недопустимо! A до вчера се считаше, че не е добре да се тегли и задължава държавата с допълнителни дългове?

Що се отнася до дълг от МВФ, това ще е абсолютно пагубно за страната ни, ще даде лош знак към икономиката и инвеститорите. Държавата няма нужда от такъв, показват го цифрите. Считам, че е важно служебният кабинет да се концентрира в подготовка на честни избори и да продължи активно работата по подготовка на споразумението за партньорство 2014-2020 година. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периода 2014 – 2020 г.

Проектът е разработен от междуведомствена група, в която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др. Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпълняват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството:

1. Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж;

2. Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж;

3. Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж;

4. Добро управление и достъп до качествени обществени услуги.

Споразумението за партньорство отразява стратегията на държавата и нейните приоритети. То още определя организацията за ефективно използване на евро фондовете. И затова трябва да е основен приоритет на служебния кабинет за приемственост и устойчивост за следващия редовен такъв. /БГНЕС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

fourteen − eight =