Мария Капон: Вярваме в Радослав Тасков и Марияна Митова – те са знакови лица в Благоевград!

Дата: 01 Октомври 2015 Автор: ТопПреса

0
278

Дни преди старта на предизборната кампания вър­ховният съд отмени решение­то на ЦИК номерацията в бюлетината на местните избори да се определя на централно, а не на местно ниво. ЕНП бе първата, която обжалва това решение и тогава вие комен­тирахте, че то устройва ГЕРБ и ДПС. Смятате ли, че тези пар­тии все пак ще ползват дру­ги „служебни“ предимства в предстоящата кампания?

Предимството на тези и още няколко партии е, че ма­сово се явяват самостоятелно и имат изгода от единен но­мер и единна агитация. Към тях в почти същата степен бих добавила Атака, БСП и АБВ.

 

Колкото до предимствата, най-големи са те при ГЕРБ – всяка публична инвестиция, строеж или програма, за които ние сме платили като данъко­платци, се превръща в ПР на властта. Общо взето с нашите пари се случва тяхната кампа­ния, но това не е новина. Пра­вено е в по-ненатрапчив вид и от предишни правителства.

Очаквате ли истински бит­ки в тези избори, при положе­ние, че интересът на общините е да се домогнат максимално до благоволението на прави­телството заради еврофондовете, които са единствените инвестиции в много райони на страната?

– Хората е добре да пося­гат не просто към такива, които умеят добре да просят евромилостиня, а и към тези, които знаят да привличат ин­вестиции. Всяка община има предимства и недостатъци. Нужна е реалистична оценка на географското положение, икономическия потенциал, на пазара на труда, на мрежата от социални услуги и този па­кет да се предложи на бизне­са, който иска да спечели и да отваря работни места.

Най-отвратителната форма на натиск е да даваш достъп само на „наши“ общини, а дру­гите да бъдат наказвани за свободната воля на хората. Това е финансова диктатура.

– На тези местни избори Единна народна партия участ­ва в различни местни коали­ции, но коалиция „Десните“, на която бяхте съосновател миналото лято, пропуска тези избори. Това ли е краят на „Десните“ и каква е мотиваци­ята на ЕНП да участва в мест­ния вот?

– ЕНП се регистрира са­мостоятелно и участва са­мостоятелно в десетки об­щини на страната, а на места сме в коалиции. Десните бяха създадени за парламен­тарния вот и може би ще про­дължим работата за нацио­нални избори. При местни избори е прагматично и чест­но да бъде отчетен локалния интерес на структурите, а не да се налагат* изкуствени ограничения от София. Видяхте какви скандали има при Реформа­торите по тази. причина. Кому е нужно това?

Кои са най-важни­те общини за ЕНЦ в тези из­бори?

Няма ма­ловажни об­щини. Пробле­мът на всеки човек е най-ва­жен за него, за семейството му. Така е и с общините. Не ги делим.

Какво е решението ви за другите големи градове -София, Пло­вдив, Бургас кои кандидат-кметове ще подкрепите?

– За София ня­маме кандидат и тепърва ще ре­шим кого да под­крепим, но със сигурност ще е в дясно от центъра.

Във Велико Тър­ново имаме един изключителен специалист като Стефан Михайлов, който е из­дигнат за кандидат за кмет от .Движение Царевград за Велико Търново“, и доказал своята компетентност и без­упречна почтеност на всяка една позиция, която е зае­мал и в Общинския съвет и в данъчна администрация. За Пловдив участваме в ко­алиция .Кауза Пловдив“ с приятели от времената на ОДС, доказали се десни хора като Георги Тютюков, имаме районни кметове и общинска листа. За Благоевград сме в коалиция „Заедно за Благоев­град“, водач на листата е един от учредителите на Единна народна партия и председа­тел на Общинския съвет в Благоевград Радослав Тас­ков, а в листата е член на из­пълнителния ни съвет и едно от знаковите ни лица, многоу­важавания учител в Благоев­град Марияна Митова. Имаме още много интересни коали­ции като .Единни за Сливен“, „Пряка Демокрация“ в Тряв­на, „Да за Димитровград“…

Както става ясно, вие ще водите две кампании, тъй като ще агитирате и за на­ционалния референдум като застъпник на отговора „Да“ за въвеждането на елек­тронното гласуване. Какви ще основните ви послания и смятате ли, че тази кампания ще успее да получи доста­тъчно голяма публичност и хората да разберат за какво всъщност гласуват?

Ние от Единна народна партия със сигурност ще аги­тираме с ясното съзнание, че това е утрешният ден. Никой не може да спре свободната воля на хората и модерната комуникация.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

thirteen − eight =