Мария Капон: От „реформата“ в МВР печелят отново „чантаджиите“

Дата: 06 Февруари 2015 Автор: Медиапул

0
539

В момента се разглежда общият законопроект за изменение и допълнение на Закона за МВР, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители от РБ. След шумно прокламираната в медиите реформа в МВР от министъра на вътрешните работи и от председателя на Парламентарната комисия за вътрешна сигурност и обществен ред, всъщност отново виждаме поредната маневра как да няма промяна в МВР. И това е напълно естествено, след като тази „реформа“ се прави отново от същите чиновници в министерството, които много пъти писаха промени в Закона за МВР по времето на предишното правителство на ГЕРБ и след това сътвориха и т.нар. нов закон по времето на правителството на Орешарски.

Преди броени дни, представяйки програмата на правителството и плана за административна реформа, ресорният вицепремиер изтъкна като акцент „извършването на оценка на въздействието на законодателството, в партньорство с Народното събрание“. Същото намерение, но в още по-императивен вид, бе изказано и от вицепремиера, в чийто ресор попада и сектор „Сигурност“.

До момента обаче никой не е показал оценката на проекта за Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР. Не се вижда и къде е административната реформа в неговия последен вариант, изготвен от въпросните чиновници и минал на второ четене в парламентарната вътрешна комисия.

Може би в това, че отново остават около девет хиляди служители, чиста администрация, които ще продължат да бъдат държавни служители по Закона за МВР, т.е. първа категория труд. Българският данъкоплатец трябва да продължи да им плаща осигуровките за тази категория, 20-те заплати при пенсиониране и високите пенсии само заради факта, че са „чантаджии“ но в МВР, както ги нарече преди време сегашният премиер.

Независимо, че се прави промяна в сегашния чл.142 от Закона за МВР и се въвежда текст за държавни служители, чийто статут се урежда със Закона за държавния служител, това ще важи само за новопостъпилите служители след 01.04.2015 г. за длъжностите, определени за такива държавни служители.

И всъщност реформата, както изглежда, ще се осъществи чак след 27 години, т.е. когато се пенсионира и последният държавен служител по Закона за МВР, както се вижда от проекта. Защото само това означава предвиденото в §43к и в §43л преназначаване на държавни служители, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 01.04.2015 година на вакантни длъжности в администрацията по реда и условията на Закона на МВР.

Би било логично при тежкото финансово състояние на държавата, още от 01.04.2015 г. да се преназначат всички служители в МВР, заемащи длъжности в общата и специализирана администрация по Закона за държавния служител. Според министъра на вътрешните работи, обаче, не може да променяме едностранно договорите, които са сключили държавните служители при постъпването си на работа в МВР. А как можеше при „инкорпориране“ на Гражданска защита в МВР да се назначат всичките й служители, независимо от трудовия им стаж, професионален опит и образование, като току-що завършили курсанти?

По какво се различават служителите от администрациите в другите министерства и агенции като юристи, счетоводители или експерти, от тези в МВР и защо имаме различно третиране на български граждани? Или в нашата страна има по-специално отношение към държавните служители от администрацията в МВР, или реформата в МВР отново е само на хартия, но няма нито финансов, нито функционален, нито административен ефект?

Подобно неравностойно третиране може да се види и в създадената т.26а към §1 на Допълнителните разпоредби, където са разписани т.нар. „Специфични служебни дейности“ на полицейските органи и органите на Пожарна безопасност и защита на населението, т.е. служителите от МВР, които няма да бъдат по Закона за държавния служител и остават първа категория труд.

В тези дейности са включени също и държавния противопожарен или превантивен контрол. И отново възниква въпросът, с какво държавният противопожарен или превантивен контрол се отличава от този, който се извършва от много други контролни органи в различни министерства и агенции, че трябва да се смята за първа категория труд и няма ли пак различно третиране по служебно положение?

Това ли е реформата, обещана на обществото и синдикатите? Може ли трудът на въпросните служители да се сравнява с труда на пожарникарите, които влизат в огъня или с труда на спасителите в бедствени ситуации? Подобен държавен противопожарен контрол в страните членки на Европейския съюз не съществува, освен в страните от бившия Съветски съюз, а все пак все още сме в ЕС.

Ако наистина имат воля за реформи в МВР, то те трябва да ги проведат веднага. Няма нужда от патетични речи – фактите ще се видят при гласуването в пленарна зала. Иначе отново „чантаджиите“ ще спечелят и ще продължават да дърпат конците в министерството, независимо кой ще бъде на власт.

*Анализ на Мария Капон, председател на Единна народна партия и член на Коалиция „Десните“. Материалът е подготвен с помощта на експерти на ЕНП в област „Сигурност и вътрешен ред“

ОСТАВИ КОМЕНТАР

seven + nine =