Национално ръководство

0
2353

Председател на ЕНП

Валентина Василева

Председател на Единна народна партия, Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Valentina.VasilevaРодена e на 9 май 1975 г. в гр. Сливен. През 1994 г. завършва Езиковата гимназия в гр. Сливен. Успоредно с това учи пиано при Юрий Маевски – преподавател в консерваторията в Лвов – Украйна. През 2001 г. завършва Националната музикална академия „П. Владигеров „. Работила е като корепетитор в Националното музикално училище – София. Работила е с хорове и в театрални постановки. Лауреат е на конкурса „Никола Стефанов“ – София и Национален конкурс „Светослав Обретенов“- Провадия. През 2004 г. Валентина Василева и тенорът Георгиос Филаделфефс създават свое дуо. Концертирала е в България, Украйна, Германия, Словакия, Испания, Португалия, Гърция и Румъния. В момента работи като преподавател по пиано в Обединена школа по изкуствата „Мишо Тодоров“-гр.Сливен. Нейни ученици са лауреати на национални и международни конкурси за пианисти.

Заместник председатели на ЕНП

Арх. Емил Мечикян

Член на Изпълнителния съвет и Националния партиен съвет
emil_mechikian
Арх. Емил Мечикян е завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия. Дипломант по стопанско управление в Техническия университет-София. Има специализации и квалификации по стратегическо управление, управление на сгради и съоръжения, възобновяеми енергийни източници и др.
Работи в големи български и международни компании, с дейност в областта на проектирането, строителството и недвижимите имоти, както и в банковия и IT сектори.Участва в работата на Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Българска строителна камара, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българска фото-волтаична асоциация.Участвал е в управлението и е членувал в няколко неправителствени организации – Българско общество за индивидуална свобода, Институт за свободен капитализъм „Атлас“, Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“-София и Църковното настоятелство на Арменската Апостолическа Православна Църква-София. Роден през 1969 г. в гр. София. Има две деца. Владее английски.

Лъчезар Алексиев

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

luchezar_alexievРоден на 27 февруари 1985 г. Завършил е Икономическия университет във Варна с профили „Недвижима собственост“, „Маркетинг на недвижимите имоти“,
„Урбанистика“, „Ценообразуване в строителството“. Работи като консултант в сферата на инвестициите в недвижими имоти. Сертифициран оценител на недвижими имоти към Камарата на Независимите оценители в България /КНОБ/, от 1 януари 2016 г. е вещо лице във Варненския съд.

 

Изпълнителен съвет

Valentina.VasilevaВалентина Василева

Председател на Единна народна партия, Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

 

 


emil_mechikianарх. Емил Мечикян

Зам.-председател на Единна народна партия, Член на Изпълнителния съвет и Националния партиен съвет
 


luchezar_alexievЛъчезар Алексиев

Зам.-председателя на Единна народна партия, Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

 

 

 


M.Cappone.2016Мария Капон

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Мария Капон е народен представи в 40-ото Народно събрание. Участва в Комисията по бюджет и финанси на НС; в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси; временната комисия по европейски въпроси. Председател на българската делегация евронаблюдатели в Европейския парламент в Групата на ЕНП-ЕД. Участва в комисията по икономически и финансови въпроси на Европейския парламент.
Родена e на 8 април 1969 в гр. Пловдив. Омъжена е, с едно дете. Владее писмено и говоримо френски, английски, немски, испански, руски.
Завършила е икономика, специалност продуктов маркетинг в университета „Лудвиг Максимилиан“ (Ludwig Maximilian Universitat) в Мюнхен, Германия. Има редица специализации в Германия, Франция, Япония, както и в Департамента за политически науки „Дж. Ф. Кенеди“ към Харвардския университет в САЩ.
Предприемач, ръководи фирма с водещи позиции в панаирното строителство.

 


Stefan_MihailovСтефан Михайлов

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Стефан Михайлов е роден на 10 октомври 1961 година в гр.Велико Търново. Завършва средното си образование в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, паралелка „Строителство и архитектура“. Образованието си продължава в гр. Свищов – в Стопанската академия „Д.А.Ценов“, специалност „Финанси и кредит“. Започва трудовия си стаж като специалист в дирекция „Териториално селищно устройство“ в Окръжен народен съвет Велико Търново и в последствие в СМК Велико Търново („Жилстрой“), като началник ТРЗ. Работил е в Държавен финансов контрол като финансов ревизор и като държавен вътрешен одитор. Професионалното му развитие продължава в община Велико Търново, където, като директор на дирекция „Обществени поръчки и финансов контрол“, въвежда системата за вътрешен финансов контрол в общината. През 2011 г. е избран за общински съветник от Движение „Царевград за Велико Търново“. Директор на ТД на НАП до ноември 2015 г. Заместник-председател на Общинския съвет. Член на бюджетната, икономическата и Комисията за конфликт на интереси. Общински съветник и в настоящия Общински съвет. Стефан Михайлов е един от инициаторите на идеята Патриаршеският храм на хълма „Царевец“ да стане действащ църковен храм. Ползва руски и английски език. Женен с две деца. Живее и работи във Велико Търново.

 


todor-vasilevТодор Василев

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет 

Роден на 18 юни 1982 г. в гр. Сливен. Завършва висше икономическо образование в Страсбург. Работил в сферата на ресторантьорството, хотелиерството, началник производство на високотехнологично модерно светодиодно осветление. Ръководител на първият изцяло завършен европейски проект за подмяна на общинско улично осветление (общ. Сунгурларе е първата община в България и Европа) със светодиодно осветление в България. Понастоящем работи като началник на транспорта в голяма текстилна фирма. Пефектно владее руски, английски и френски. Женен с едно дете.

 

 


Lubomir_StoikovЛюбомир Стойков

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Любомир Стойков е роден на 30 октомври 1961 г. в с. Долно село, община Кюстендил. Завършва средното си образование в СПТУЕ „А. С. Попов“, специалност „Конструиране и технология на електронни елементи“, а висшето в Техническия университет в София, специалност „Изчислителна техника“. Като радио инженер специализира „Електронни цифрови машини, системи и устройства.“
През годините работи като конструктор, разработва микропроцесорни системи за автоматизиране на машини, а като специалист Телемеханика и свръзки осигурява функционирането на комуникационното и телемеханично оборудване на „Електроразпределение София Област“АД, клон Кюстендил. Понастоящем е инженер телекомуникации в „ЧЕЗ България“ ЕАД.
Любомир Стойков има сериозен опит в създаването и поддръжката на уебсайтове и притежава собствен такъв. Има интереси в областта на журналистиката и фотографията. Сътрудник е на родолюбиви неправителствени организации. Семеен е, с две деца. Ползва руски и английски език.

 


mariana_mitovaМариана Митова

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

 

 

 

 

 

 


Nadia_Mironovaдоц. Надя Миронова

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Доц. Надя Миронова е преподавател в Университета за национално и световно стопанство в гр. София.
Родена е на 25 април 1964 г. в гр. Монтана. Има две деца. Владее немски, руски и английски.
Завършила е висше техническо-инженерно образование и е доктор по „Социално управление“ в УНСС, София. Специализирала е в Университета в Хаселт, Белгия и във Висше икономическо училище в Аахен, Германия. Доцент и научен секретар в катедра „Управление“ на УНСС. Преподава „Управление на комуникациите“, „Бизнес комуникации“ и „Основи на управлението“. Ръководител на програмата по „Бизнес администрация“ – дистанционно обучение в регионалния център в Хасково.
Има сериозен консултантски опит и над 30 изследвания, публикации, книги и учебници в областта на теорията на управлението, управлението на човешките ресурси и комуникациите.
Представител на Център за защита правата в здравеопазването.

 


stanislavСтанислав Готев

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

 Роден е на 31 март 1982 г. Завършил е Нов български университет – специалност „Бизнес одминистрация“, специализирал е“Управление на малка и средна фирма“. От 2000 г. се занимава с търговия. От 2009 г. е консултант на дружества в сферата на строителството и социалната дейност. От 2016 г. е председател на спортен клуб по кану-каяк „Делфи“ – гр. Пирдоп. Женен с две деца. Владее английски език.

 


Hago_BabikyanХаго Бабикян

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Роден е на 11 септември 1988 г. във Варна. Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил – философ“. Бакалавър по политически науки със специализация „Международни отношения“ от Нов български университет. Магистър по мениджмънт от Университета „Сейнт Андрюс“, Великобритания. Работил е в сферата на комуникациите, интернет и електронната търговия, ПР и реклама, и маркетинг. В момента работи като бранд специалист в „Хепи“. Владее английски, ползва немски и арменски.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

eleven + 9 =