Не на рекомунизацията!

Дата: 02 Юни 2013 Автор: http://atlas-bg.eu

0
310

ДО:
Президента на Република България
Народното събрание на Република България
Националния омбудсман в Република България
Медиите в Република България
Неправителствените организации в Република България
Политическите партии в Република България
Гражданите на Република България

ОТКРИТО ПИСМО
от Института за свободен капитализъм „Атлас“

ОТНОСНО:Намерение на правителството да възстанови дипломатите-агенти на бившата Държавна сигурност

Уважаеми съграждани,
Дами и господа,

Тази седмица новоизбраният министър на външните работи г-н Кристиян Вигенин заяви, че негов водещ приоритет като министър ще бъде реабилитацията на бившите щатни и нещатни сътрудници на комунистическата Държавна сигурност, доскоро заемали отговорни постове в българската дипломатическа служба. Мотивите на г-н Вигенин са, че тези хора са били „репресирани“ и „унижени“ и че представляват „потенциал, който не трябва да бъде разпиляван“.

Бихме искали да припомним на министър Вигенин няколко факта от най-близката ни история. На 5 май 2000 г. в „Държавен вестник“ бе обнародван приетия от 38-то народно събрание Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен. На 18 септември 2008 г. 40-то Народно събрание прие решение в подкрепа на Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. и необходимостта истината за престъпленията на комунистическите режими да стане достояние на обществото. На 27 ноември 2009 г. 41-то Народно събрание обяви 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите им. На 14 януари 2011 г. 41-то народно събрание прие декларация да бъдат отзовани дипломатите с досиета в бившата Държавна сигурност.През последните четири години бе разширен и гражданският достъп до архивите на комунистическата тайна полиция.

Тези правилни и полезни действия на четири поредни български парламента могат да бъдат обезсмислени с едно-единствено министерско решение. Такова решение ще демонстрира липса на политическа приемственост, недопустима за страна-член на Европейския съюз. Всъщност 15 години след свалянето на правителството на Жан Виденов БСП отново се опитва да рекомунизира България. „Усещането“ на премиера г-н Орешарски, че ще бъде възобновен строежа на АЕЦ „Белене“, както и съмненията му спрямо новата регулация за по-справедливо разпределение на депозитите на големите държавни фирми в банковия сектор, са само някои от основанията да се твърди, че предстои България да бъде върната в зоната на влияние на Русия.

Подобен процес не може да не ни безпокои, тъй като най-трагичните страници в българската история са свързани с 45-те години комунизъм от съветски тип. Фактите за неговите престъпления не могат да бъдат заличени в интерес на една или друга политическа сила. Ако се мъчим да не признаваме, че злото е зло, ще става все по-рисковано да признаваме и че доброто е добро. Миналото се превръща в история чак когато мине през признанието и покаянието. Българският комунизъм, за който с пълна сила важи казаното от професор Збигнев Бжежински: „От културна гледна точка нацизмът и комунизмът не представляват нищо друго, освен модерни варианти на варварството“, нито призна престъпленията си, нито се покая. Още по-малко сториха това офицерите и агентите от комунистическите тайни служби – щурмови отряд на комунистическия режим.

Като гражданска организация, която защитава индивидуалните права, призоваваме външния министър г-н Кристиян Вигенин да не възстановява на старите и да не назначава на нови отговорни постове в системата на Външно министерство офицери и агенти на Държавна сигурност. Институтът за свободен капитализъм „Атлас“ е готов и да инициира рационален и аргументиран обществен дебат за комунизма и нанесените от него поражения върху обществото.

Антикомунизмът в модерните общества не е символ на разединение и противопоставяне, а еквивалент на свободата. Да се разобличават лъжите му и да се разкрива моралната му несъстоятелност е борба за истината. Това придава на антикомунизма философско достойнство.

Институт за свободен капитализъм „Атлас“
София, 2 юни 2013 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

fourteen + ten =