Образование и наука

Модерното училище е култура, институция и стандарти, които изграждат бъдещето на нацията. Училището като култура е респект към авторитета, зачитане на усилията и изява на таланта. Училището като институция е средство за реализиране на обществените интереси. Училището като стандарт изгражда съвкупност от компетентности, необходими за успешна социална и професионална реализация. Растежът в икономика, основана на знанието, зависи пряко от постиженията на науката и от качеството на висшето образование. Инвестициите в човешкия капитал са ефективни единствено ако най-образованите, най-компетентните и най-мотивираните реализират амбициите си в националното стопанство.

Интервюта

Позиции

Следвай ни

25Twitter последователиСледвай ни
13Youtube абонатиАбонирай се

Горещи новини

Най-популярно