Позиция на председателя на ЕНП за отнетия лиценз на „Лукойл“

Дата: 27 Юли 2011 Автор: EНП

0
249

 

Единна народна партия поздравява ръководството на Агенция „Митници” и на Министерство на финансите за това, че въпреки забавянето и няколкократните ни публични призиви да се изпълнят предписанията на Закона – направиха необходимото и законното. Това е акт, който от една страна ще принуди „Лукойл” да изпълни разпоредбите, а от друга – ще даде пример, че законът се прилага еднакво за всички. Това се казва в позиция на председателят на ЕНП г-жа Мария Капон.

Според нея сега е важно да се следи пазара, да не се използва за спекулация и покачване цената на горивата, както и да могат да се компенсират всички количества необходими за потреблението. При необходимост, държавата да интервенира с количества от държавния резерв, съхранявани от Държавна Агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси”, която е специализиран орган към Министерски съвет, казва г-жа Капон.

„Видовете и количествата горива, съхранявани от Агенцията са нормативно определени със Закона за държавните резерви и военновременните запаси и Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти. Те включват горива, масла и задължителни запаси от нефт и нефтопродукти. Освобождаване на държавните резерви, военновременните и задължителните запаси се налага при затруднени доставки или недостиг на съответния вид съхранявано от Агенцията гориво“, се казва още в позицията.

„Призоваваме Министерски Съвет на свое заседание да разгледа случая и определи готовност за интервенция на пазара”, заяви председателят на ЕНП. „Надяваме се в бъдеще да не бъдат допускани компромиси и подчертаваме, че ако се погледне сериозно и на останалите сигнали, които подаваме ползата за фиска може да бъде още по-голяма”, допълни г-жа Мария Капон.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

8 + 14 =