По жалба на ЕНП съдът спира ограничението за медии, наложено от ЦИК

07.10.2016 автор: ЕНП

0
704

Върховният административен съд (ВАС) отмени Решение №3707 – НР на ЦИК от 03.10.2016 г., с което Централната избирателна комисия (ЦИК) ограничава всички регионални медии – електронни и печатни, както и всички интернет сайтове от ползването на медийните пакети за информационно-разяснителната кампания за националния референдум.

Мотивите на жалбата, коята Единна народна партия внесе във ВАС бяха, че с решението си ЦИК поставя под съмнение гарантираните в чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица и поставя в неравностойно положение дадени медии.

Според юристите на Единна народна партия, решението на ЦИК е постановено в нарушение на материалния закон, неправилно е и необосновано, поради което настояхме да бъде отменено като незаконосъобразно. Обжалваната част от решението бе постановена и от орган извън кръга на неговите законови правомощия.

Решението на Върховният административен съд гласи:
ОТМЕНЯ Решение №3707 – НР от 03.10.2016 г. на Централна избирателна
комисия в частта му по т.2 относно текста „- телевизии и радиа с
национален обхват и печатни медии с национален тираж” и в частта му
по т.9, б. „а” относно текста „с национален тираж” и в частта му по т.9, б.
„б” относно текста „с национален обхват”.
Решението не подлежи на обжалване.

С това решение на ВАС се възстановява принципа на равнопоставеност на медиите, правото на избор на партиите и инициативните комитети, да направят своя избор чрез кои медии да проведат своята информационно-разяснителна кампания за националния референдум на 6-ти ноември 2016г.

Изразяваме задоволство от обективността на взетото решение от страна на ВАС. Специална благодарност към адвокат Бенлиян, който защити нашите тезите  пред ВАС и предотврати неравнопоставеност на медиите във важната част от тяхната работа по информационно-разяснителната кампания.

тук можете да изтеглите решението на ВАС – решение на ВАС

ОСТАВИ КОМЕНТАР

eighteen − nine =