Промени в Закона за опазване на околната среда предлагат ЕНП

Дата: 09 Юни 2008 Автор: ЕНП

0
225

Днес г-жа Мария Капон, председател на Единна народна партия, внесе в деловодството на Народното събрание проектозакон за изменение и допълнeние на Закона за опазване на околната среда.

В него се предлага нов раздел в глава трета „Опазване и ползване на компонентите на околната среда от замърсяване с цианиди”, който гласи: ”Забраняват се преработката на метални руди и производството на метали от концентрат чрез прилагане на цианидно излужване”.

Научно е доказано, че преработката на метални руди и производството на метали от концентрат, чрез прилагане на цианидно излужане могат да доведат до непоправимо нарушаване на екосистемите и сериозно увреждане на човешкия организъм. Прилагането на този метод е довело до катастрофални резултати в много държави. Поради това в страните на ЕС, към които се присъедини и България, тази технология отдавна не бива допускана за прилагане или е категорично забранена.

С предлаганата промяна в Закона за опазване на околната среда ще бъде осигурено предотвратяване на замърсяването на водите и почвите с цианиди, които водят до увеличаване на заболеваемостта от рак,  на болести на устната кухина и дихателните пътища, както и на детската смъртност и на ражданията на деца с увреждания.

Чрез тези промени ще бъдат спазени и директиви на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Те ще спомогнат и за запазване на добрите ни отношения с нашите съседи- Гърция и Турция, чието население също би било заплашено от отравяния с цианиди вследствие на катастрофални разливи при използуването им у нас.

Предлаганите промени са свързани с ясната позиция на ЕНП по казуса Горубсо- Кърджали, защото сме твърдо убедени, че нито един бизнес интерес не може да се случи за сметка на здравето и живота на хората.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

sixteen + 6 =