Сигнал за контрабандна схема сочи единия от тримата първи в държавата за покровител

Дата: 30 Юни 2011 Автор: ЕНП

0
262

На пресконференцията миналата седмица дадохме прякорите на основните играчи в митниците, които замениха старите играчи, осигуряващи контрабандните канали.Както обещахме ще продължим с разкритията. Днес на вашето внимание ще очертаем контурите на един сигнал с давност край на март 2010 година. Става дума за схема за осигуряване от контрабанден канал на територията на митница Столична.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

29 юни 2011 г., 13,00 часа, Пресклуб София Пресс, ул. „Славянска” № 29, ет. 7

ТЕМА: „Сигнал за контрабандна схема сочи единия от тримата първи в държавата за покровител”.

На пресконференцията миналата седмица дадохме прякорите на основните играчи в митниците, които замениха старите играчи, осигуряващи контрабандните канали. Направихме това по изрична молба на вътрешния министър Цветан Цветанов, който публично спомена в едно интервю, че иска, ако някой знае прякорите на новите лица държащи схемите за контрабанда, да му бъдат посочени. Затова си позволихме миналия път да го направим. Надяваме се, че тази дребна помощ от страна на Единна народна партия е била оценена по достойнство от вътрешния министър. Имаме основания да смятаме, че това е така, защото само два дни след нашата пресконференция бяха задържани при различни акции общо 2500 мастърбокса цигари, точно по каналите на цитираните от нас миналия път лица. Тъй като много отдавна, по необясними, а може би по обясними, за нас причини удари с подобен размер не са нанасяни, особено в жп транспорта, сме склонни да даваме два пъти седмично пресконференции, за да подпомагаме със скромните си сили многохилядната армия от подчинени на Цветанов и на Дянков, и в частност на г-н Танов, в чийто задължения влиза блокирането на контрабандата.

Както обещахме ще продължим с разкритията. Днес на вашето внимание ще очертаем контурите на един сигнал с давност край на март 2010 година, който е заведен в службите и за който са информирани още тогава и министър-председателя Бойко Борисов, и вътрешния министър Цветанов, и министъра на финансите Дянков. Става дума за схема за осигуряване от контрабанден канал на територията на митница Столична.

Фактите и доказателствата съдържащи се в сигнала, който е бил предоставен на най-високо място в държавата, съдържа следните параметри:

 1. В митница Столична съществува организирана престъпна група за събиране рекет, изнудване и събиране на пари от контрабандни канали и канали за митническа измама, трафик на наркотици, крадени коли, акцизни стоки, благородни метали и трафик на хора. В архивите на различните служби има следи доказващи функционирането на тази схема поне от 1999 г.

„Правителството на България не се съобразява напълно с минималните стандарти за елиминиране на трафика на хора, но полага значителни усилия в тази посока, се казва в доклад на Държавния департамент за трафика на хора.

Фразата е една и съща във вече няколко поредни издания на доклада. България не е отбелязала никакъв съществен напредък въпреки увеличените си усилия в няколко сфери – създаването на национален механизъм за насочване на жертвите на трафик на хора, увеличаване на финансирането за деца, жертви на трафик, усилие да се избягва преследване на жертвите на трафик.

В миналогодишния доклад България беше критикувана, че в съда попадат жертви на трафика, а не самите трафиканти. Един голям проблем, отбелязан в американския доклад, е продължаващата замесеност на държавни служители в трафика на хора.

Правителството на България не може да покаже сериозни резултати за борбата си с такива служители, се казва в доклада и се посочва, че през 2010 година не е имало никакви нови съдебни процеси или присъди за държавни служители, замесени в трафик.

„Мярката за успех вече не може да бъде дали една страна е приела съответните закони. Сега трябва да сме сигурни, че тези закони се прилагат“, заяви Клинтън.”

 1. Систематично и целенасочено служители от граничните бюра, вътрешните бюра и митница Столична принуждават вносители да извършват закононарушения и да плащат подкупи в особенно големи размери.
 2. В сигнала става ясно, че висши служители от Столична митница в лицето на началник от митницата и зам.-началници от митницата, както и висши служители от Агенция ”Митници” в лицето на зам.-началник агенция Митници и началник от бившия отдел ОМАК, сегашно митническо-разузнаване, са измислили и организирали схемите за рекет и измама, довели до драстично спадане на митническите постъпления.
 3. Използват се имена на водещи политици от управляващата партия ГЕРБ за параван. Дори става дума за един от тримата първи в държавата. Ние от Единна народна партия не се ангажираме дали става въпрос за ефективен политически чадър или за обикновено злоупотреба с име, но за нас остава неясно защо случаят е оставен без последствия. Ако по този сигнал не е подходено по надлежния ред се носи наказателна отговорност. (Чл. 288. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6.)

Ако към сигнала е подходено професионално с него трябваше да са ангажирани ДАНС – Сектор „Корупция по високите етажи на властта” и ГДБОП – сектори „Борба с контрабандата”, „Международен трафик на хора”, „Корупция в държавната администрация” и „Международен трафик на наркотици”. Имаме основателни съмнения, че не е подходено по този начин, което поставя пред нас въпроса защо държавата се опитва да замете този сигнал?

Само един от служителите с прякор Юлка Трактора, който е визиран в сигнала е посочена за отговорна за цяла поредица от нарушения, едно от които е подкуп от вносител с малко име Ибрахим, който е сирийски кюрд. Той е организатор на контрабанден канал и канал за източване на ДДС, в особено големи размери, на стоки внос от Турция, трафик на хероин и близки отношения с КПП (кюрдската работническа партия). Партията е определена от партньорите ни в НАТО като терористична организация. Лицето беше неофициален представител на партията в България и е бивш сътрудник на РУМНО до напускането на страната след убийството на брат му, организирано от българска силова групировка. Функционирането на каналите в момента е поето от негови роднини. Лицето и в момента е издирвано за наркотрафик и организиране на въоръжен грабеж.

Сами разбирате, че говорим за лица работещи в митниците, които не просто са ангажирани с лично обогатяване, а и с дейността си поставят под въпрос елементи от националната ни сигурност.

Как се реализират корупционните практики в митница Столична:

След приключване на „успешната” реформа в митниците, бюрата в София бяха сведени до две МБ Изток (ИЛИЯНЦИ) и МБ Запад (КРЕМИКОВЦИ). Бяха назначени верни кадри на посочените в сигнала лица, добре запознати с контрабандните практики, което доведе до продължаване и окрупняване на контрабандата и митническите измами на промишлени стоки внос от трети страни при строга специфика и териториално разпределение на така наречените посредници.

МБ Изток (ИЛИЯНЦИ) е специализирано в митнически измами с китайски стоки. Използват се добре известни митнически практики за избягване на митнически плащания, а именно:

 1. Деклариране на занижена фактурна стойност – на вносителите се обяснява, че трябва да представят фалшива фактура въз основата, на която възниква митническо задължение около 4000 до 5000 лв. След което митницата прави преоценка на артикулите до цени, които водят до плащане на митнически задължения от порядъка на 10-13 хиляди лева. Целта на това „упражнение” е при проверка от контролни органи да се покаже ефективността на митническата администрация. Реалната стойност на стоката е в пъти по-голяма оттук и задълженията към хазната биха нарастнали многократно в порядъка на 30-40 000 лв. средно за камион. В публичното пространство Агенция Митници тиражира теорията, че ако се принудят вносителите да декларират законно стоката на истинските фактурни стойности, същите ще предпочетат да обмитяват в друга страна от ЕС. Също така, че относителният дял на приходите от тези стоки в общите приходи на митниците е много малък 0.02% и не са от голямо значение.
 2. Смяна на тарифен номер на такъв с по-малко мито или с липсата на допълнително дъмпингово защитно мито.
 3. Необявяване на количества стоки, което води до неплащане на митни сборове и последващо неосчетоводяване.  Неосчетоводяването пък от своя страна води до несъбиране от НАП на допълнително ДДС и Данък печалба.
 4. Вземането на определени мостри от нискокачествена стока за преоценка на ниска цена. Едни и същи мостри се използват за различни вносове и служат за прикритие на нарушенията извършвани от митническите служители. Всъщност така се внася висококачествена стока.
 5. Разтоварване на стоката преди приключване на процедурата по обмитяване и допускане на стоката за свободно обръщение. Целта е да се попречи на органите на МВР при евентуална проверка да открие фалшиви маркови стоки и недекларирани количества. За целта се прави акт за административно нарушение за 100 лв.
 6. Износи към страни извън ЕС (Албания, Македония, и Сърбия) на контрабандно внесени стоки, които са закупени без фактури от стоков базар Илиянци. Стоките се декларират с фактури за други идентични стоки. Целта е източване на ДДС от НАП.
 7. Използване на износите от МБ Изток за транзитен трафик на наркотични вещества към страни извън ЕС.

Подкупите са в размер на 8000 лева на камион, които се разпределят по строга йерархична структура в края на всяка седмица. 

 1. 1500 лева за служител на митница Изток, той от своя страна ги разпределя по следният начин 500 лв. за началник смяна. 100 лв. за обработващия документите митничар. 100 лв. за служителя „извършващ частичен физически контрол”.
 2. 1000 лева за служител от отдел Митническо разследване и разузнаване. Парите се разпределят по следният начин 200 лв. за  началник от митница Столична, 200 лв. за началник от отдел Митническо разследване и разузнаване в Агенция Митници. 50 лв. за служител от отдел Митническо Разследване и Разузнаване извършил проверката на камоина.
 3. 600 лв. за служители от отдел Тарифна политика и за „правилната преоценка” на стоката.
 4. 1000 лв. за началник от митница Столична
 5. 1000 лв. за зам.-началник от Агенция Митници
 6. 2000 лв. за представители на силова групировка
 7. 1000 лв. се цитират за един от най-високопоставените политици от ГЕРБ.

Идентична престъпна схема се използва на МБ Запад Кремиковци. Разликата е в това, че митническите служители са се специализирали в обмитяването на стоки с произход от Турция и арабския свят.

Към март 2010 г. друг интересен обект е изнесеното работно място „ Зеленчукова борса Слатина“. Месечно там се обмитяват около 350 камиона със зеленчуци и плодове. Подкупът на камион е 300 лв. или общо месечно около 105 000 лв. от който 75% са се акумулират от две от визираните в сигнала лица и един зам.-началник от Агенция Митници. Твърдението е, че 20 000 лева от тук месечно отиват към един от тримата първи в държавата.

В същия сигнал се визира договорка между производители и разпространители на алкохол и служители от отдел „Акциз” в Агенция „Митници” са за съвместни „бизнес начинания” с цел избягване на митнически и данъчни задължения. Предотвратяване или провеждане на фиктивни проверки от митническите органи. Неупражняване на контрол върху счетоводството на акцизните складове, както и превишаване на банковите гаранции на фирмите. Според сигнала това води до 45% алкохола с фалшив бандерол. Сумите се изплащат месечно през трима посредници и варират от 5 000 до 100 000 лв. в зависимост от големината на склада и производството. След елементарни сметки на сумите и броя на складовете се получава сума от около 1 000 000 лева месечно само за алкохол. Практиката за последните години е 15% да са за политика осигурил политически чадър над ръководството на митница Столична. След като се извадят разходите само от този вид дейност делът на цитирания в сигнала политик евентуално  трябва да е около 50 000 лева. Съществува подобна схема и за вносителите на горива в района на митница Столична като сумите са идентични.

Друг основен източник на „приходи” за ръководството на митница Столична е граничен пункт „Калотина”. На пункта, тарифата за началниците е твърда – 4000 лева на 24 часа. Схемата е наследена от Цайса – бивш зам.-началник на Агенция Митници. Към схемата трябва да се прибавят и постъпленията от бившите пътни такси и разрешителни, които благодарение на Ваньо Танов вече са под шапката на митницата, които поради своята специфика са в пъти по-големи от подкупите събирани от редовите митнически служители. Сумите се събират от част от служителите на смените и се предават на  началник от митница Столична. Общата приблизителна сума, която се акумулира само за част от висшата митническа администрация от този пункт е около 300 000 лева на месец. В тази сума не влизат парите, които се прибират надолу по йерархията, включително да чистачка на митнически пункт. Сумата не включва постъпленията от крадени автомобили, контрабандни цигари и трафик на наркотични вещества, които просто няма как да бъдат изчислени.

Цялата описана по-горе корупционна практика за съжаление е част от наследена и доизградена система за събиране на пари в Агенция Митница в продължение на повече от 10 години.

Сходна е ситуацията и в другите мегамитници в страната. Разликата е, че местните митнически феодали, които останаха на постовете си благодарение на г-н Танов използват имената на други политици и областни управители от ГЕРБ за прикритие и реализиране на финансови потоци. Особено смущаващ е фактът, че немалка част от парите отиват все още в кръговете приближени на БСП. Такъв е случаят в мегамитниците Благоевград и София. Този финансов ресурс ще бъде употребен срещу ГЕРБ още при първите избори. За нас буди недоумение фактът, че г-н Танов е запазил и повишил емблематични фигури, цитирани в този сигнал, и ги обявява за неразделна част от неговия екип. Смущаващото е, че част от тях са разработвани дори от самия него във времето, когато беше шеф на ГДБОП.

Единна народна партия се надява,  че службите в страната все пак ще вземат решение да работят по този сигнал, с който са запознати всички от висшето държавно ръководство, което съвпада и с висшето политическо ръководство на политическа партия ГЕРБ. Тъй като знаем, че за случая е информиран и премиерът Борисов липсата на реакция ще приемем като съпричастност към замитането на сигнала. Поради тази причина прякото действие, което може да извърши министър-председателя и да покаже, че не поставя чадър от най-високо ниво над схемата е да отстрани директора на Агенция „Митници”. „Сиреч”, както казва премиерът Борисов, Единна народна партия иска оставката на ген. Ваньо Танов. И без друго и досега не можем да разберем с какво един консул в Ботсвана е по-вреден като агент на Държавна сигурност за имиджа на държавата, от директора на Агенция „Митници” и кое от двете по-важно за влизането ни в Шенген. В противен случай политическите изводи са ясни. При липса на реакция ще рискуваме и въпреки членовете предвидени в закона за набеждаване ще предоставим сигнала на компетентните американски и европейски партньорски служби, тъй като трансграничният трафик на хора и наркотични вещества пряко засяга и техните системи за сигурност.

Надяваме се при следващата акция на органите за сигурност да бъдат заловени поне част от хората, чийто прякори съобщихме миналия път, а не само да хващат стоките, които пренасят.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

sixteen − 6 =