Утре е делото по втората жалба на Единна народна партия срещу решението на ЦИК за медийните пакети

0
491

За утре, 12 октомври 2016 г., Върховният административен съд е насрочил дело по жалбата на Единна народна партия срещу решение № 3755-НР от 8 октомври 2016 г.  на Централната избирателна комисия за условията и реда за предоставяне и разходване на средствата за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г. С него ЦИК  отново ограничава, в нарушение на постановеното решението № 10436 от 6.10.2016 г. на Върховния административен съд, използването на медийните пакети информационно-разяснителната кампания за националния референдум. Според юристите на Единна народна партия решението е постановено отново в нарушение на материалния закон, неправилно е и необосновано, ЦИК е отказал да се съобрази с действащите правни норми на действащото българско законодателство, както и с влезнало в сила окончателно решение на Върховния административен съд. В тази връзка вчера Единна народна партия внесе жалба срещу решението на ЦИК, с която настоява т. 9 от решението на ЦИК да бъде отменена като незаконосъобразна, тъй като противоречи на закона.

Делото ще се гледа от 10,30 часа във 2-ра зала на бул. „Ал. Стамболийски“ 18.

Жалбата на Единна народна партия – 10-10-2016_enp_jalba_cik_medii

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

five × three =