Членове на ЕНП на обучение за изборите

Дата: 25 Април 2009 Автор: ЕНП

0
338

От вчера четири дами, членове на Единна Народна Партия по покана на Фондация „Център за изследвания и политики за жените” започнапа обучение за провеждането на избирателна кампания за национален парламент за жени потенциални кандидатки или участнички в избирателни кампании от всички политически сили в България.

Обучението се осъществява в рамките на проект „Насърчаване участието на жените в политиката”, финансиран от Фондация „Роза Люксембург”, Германия.

Целта на обучението е да укрепи уменията на жените да планират и провеждат избирателна кампания; да повиши информираността им във връзка с прилагането на избирателните закони и преимуществата на различните избирателни системи; да ги подпомогне в разбирането за ролята на жените народни представителки в политическия процес.

Обучители ще бъдат експерти от екипа на ЦИПЖ и външни експерти, с които центърът активно сътрудничи. Методологията на обученията включва мултимедийни презентации, упражнения, ролеви игри и др.Обучение се провежда в Националния център за професионално развитие на Министерството на труда и социалното политика в кв. Кремиковци.

 

Обучение на тема: „Избирателна кампания”

ПРОГРАМА
23 април 2009

12:00 – 13:00  отпътуване от София

13:00 – 14:00  настаняване и обед

14:00 – 15:30  представяне на участниците и проекта

модул 1: Участие на жените в политиката

# Мозъчна атака – Има ли значение дали има жени в националния парламент?
# Защо жените участват в политиката
# Откъде произтича това право
# Какво е представителството на жените в парламента
# Мерки за гарантиране на представителството на жените в законодателната власт
# Симулативна игра „Какво предлагам аз”

15:30 – 16:00  кафе-пауза

16:00 – 17:30  модул 2: Овластяване и лидерство

# Овластяване на жените
# Демокрация на участието
# Участие в политическия процес
# Участие във вземането на решения

17:30 – 17:45 Приключване на деня – поставяне на домашна работа по дневника

„Учене – планиране”

19:00 – 19:30  вечеря

19:30 – 20:30  филм и дискусия (по желание)

24 април 2009

09:00 – 10:30  модул 3: Мерки за гарантиране участието на жените в законодателната власт

# Мозъчна атака – Квотите: за и против?
# Избирателни системи
# Роля на политическите партии
# Обучение, наставничество, обмяна на опит
# Мрежи на жените в политиката

10:30 – 11:00  кафе-пауза

11:00 – 12:30  модул 4: Универсални принципи за водене на кампания

# Моят дневен ред – какво искам да науча
# Идентифициране на целевите избиратели
# Идентифициране на проблемите
# Симулативна игра „Проучване сред избирателите”

12:30 – 14:00  обед

14:00 – 15:30   модул 5: Подготовка, планиране и провеждане на предизборна кампания

# Управление на времето
# Управление на човешките ресурси
# Управление на материалните ресурси
# Управление на финансовите средства
# Изработване на график на кампанията – работа в малки групи

15:30 – 16:00  кафе-пауза

16:00 – 17:30  модул 6: Предизборна работа в общността; ресурси; публични прояви

# Как да комуникираме
# Как да подобрим своя профил и своето послание
# Етични аспекти – упражнение „Писмото на баба”

17:30 – 17:45 Приключване на деня – поставяне на домашна работа по дневника

„Учене – планиране”

19:00 – 19:30  вечеря

19:30 – 20:30  филм и дискусия (по желание)

25 април 2009

09:00 – 10:30  модул 6: Работа с медиите
# Техники
# Средства
# Методи

10:30 – 11:00  кафе-пауза

11:00 – 12:30  модул 7: Умения за публична реч и предаване на посланието

# Симулативна игра – „Реч”

12:30 – 14:00  обед и отпътуване за София

Обучители: Татяна Кметова, Роза Димова, Наталия Пискова 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

five × three =