EНП: Директорът на Агенция „Митници“ представя манипулирани данни за приходите от акцизи

Дата: 02 Септември 2011 Автор: EНП

0
230

За пореден път станахме свидетели на манипулативното представяне на числа пред обществеността от страна на директора на Агенция „Митници” на събраните приходи от акцизи. Това се казва в становище на Единна народна партия след участието на директора на Агенция Митници г-н Ваньо Танов в сутрешния блок „Денят започва” по Българска Национална Телевизия на 01.09.2011 г. „Не за първи път г-н Ваньо Танов си позволява да не предоставя в публичните си изяви цялостна сравнителна статистика на събраните приходи. Това избирателно показване на статистики явно се прави с цел заблуда на обществеността и манипулиране на цялостната картина в повереното му ведомство.“, се казва още в становището.

От него става ясно, че истинските данни за събираемостта спрямо 2010 г. са следните:

„1. Акцизи от тютюневи изделия

За периода 01.-08.2010 г. Агенция „Митници” е обмитила 7,747 млрд. къса  при среден акциз за периода от 133,8 лв./1000 къса  или общо приходи в размер на 1,037 млрд. лв. За същия период Агенция „Митници4 е възстановила стари задължения от тютюневи изделия за периода 2007-2009 г. в размер на 141,4 млн. лв./тези 141 млн. лв. би трябвало да бъде събрани и през 2011 г./

За периода 01-08.2011 г. обмитените тютюневи изделия са 6,987 млрд. къса при среден акциз 154 лв./1000 къса или общо приходи 1075,5 млн.лв. Агенция „Митници” тази година няма стари задължения дори и според г-н Танов.

Изводът, който трябва да се направи е, че Агенция „Митници” е обмитила по-малко тютюневи изделия за периода 01. – 08.2011 г. спрямо същия период на 2010 г. или със 760 млн. къса по-малко или 9,8% по-малко. Констатацията на г-н Танов за събрани със 180 млн. лв. повече от тютюневи изделия е математически вярно, но поради спецификата на събираемостта на акцизите между 2009 и 2011, спадът от 9,8% се представя като успех. Тук дори не е отчетен факта, че от 01.01.2011 г. е увеличен акциза на нарязания тютюн и на 100-мм цигари.

Относно твърденията на г-н Танов, че заловените цигари през 2011 г са 25 пъти повече спрямо 2008-ма, г-н Танов забравя да сподели с обществеността следните данни:

2008 г.  – обмитени късове цигари – 21,9 млрд. къса

2010 г. обмитени късове цигари – 10,8 млрд. къса

Прогноза за 2011 г – между 10,8 и 11 млрд. къса цигари

Спадът е очевиден и той е 11 млрд. къса цигари или 50%. За първите 8 месеца на 2011 г. са заловени 175 млн. къса цигари или около 18 камиона, 10 от които не се отразяват на събираемостта на акциза, защото са за транзит към ЕС. Стойностното изражение на 11 млрд. къса цигари, които са пропуснати да бъдат обмитени за 2010 и 2011 е по 1,55 млрд. лв. на година.

Това рязко противоречи на изказаните твърдения за борба с контрабандата, повишаване на приходите и подобряване на събираемостта на Агенция „Митници”.

  1. Акцизи от горива

За периода 01.-08.2010 г. приходите от акциз от горива преди възстановяване са в размер на 1384 млн. лв.  За същия период възстановените акцизи са в размер на 295,5 млн. лв., основно на земеделски производители.

От 01.01.2011 г. е повишен акциз на горивата средно с 3,6% и Агенция „Митници” няма останали задължения да възстановява акциз от горива на земеделски производители. Същият по закон е отпаднал от началото на  2010 г.

За периода 01-08.2011 г. приходите от горива са приблизително 1257 млн. лв. Възстановените акцизи от горива са около 70 млн. лв.

Или за един същи период, при положение, че са отпаднали голяма част от задълженията на Агенция „Митници” и е повишен акциза, както и „успешното” влизане в сила на Наредба 3, събираемостта е със 127 млн. лв. по-малко.

Последната манипулация на г-н Танов е за събираемостта през август месец. Директорът на Агенция „Митници” твърди, че за 08.2011 г. приходът от акциз е в размер на 390 млн. лв., а същия за м. август 2010 е 369 млн. лв., но „пропуска” да спомене, че приходите от акцизи през 08.2010 г са в размер на 431 млн. лв. преди възстановяване. Пак искаме да повторим, че основната част от възстановените акцизи за миналата година са такива, които отсъстват за 2011 или трябва да бъдат събрани през тази година.

С други думи нашият извод е, че Агенция „Митници” е реализирала спад в събираемостта през 08.2011 спрямо 08.2010 г. в размер на 41 млн. лв. Виден е спадът в двете основни пера – горива и цигари.

Най-фрапиращото е следното: Общият събран акциз за 2008 е 4051 млн. лв. при среден акциз на цигари – 78,4 лв./1000 къса. Средният акциз за 2011 е със 100% по-висок или 155 лв./1000 къса. Акцизът на горивата е повишен с 3,6% спрямо 2008 г. Заложените приходи в бюджета за 2011 г. са в размер на 3800 млн.лв.

За да има нулево успеваемост спрямо 2008 г. Агенция „Митници” трябва да събере акциз в размер на 4100 млн. лв.

Относно твърдението на г-н Танов, че правителството не е било подготвено при повишаването на акциза за натиска на контрабандата и основната причина е липсата на скенери, сме длъжни да припомним следното:

Акцизът на тютюневите изделия, който е приет за 2010 и 2011 е предложен от Агенция „Митници”. Не съществува официален документ с подписа на директора на агенцията, който да подкрепя изказаното твърдение. През 2010 и 2011 Агенция „Митници” разполага с три мобилни скенера, докато през 2008 не разполага със скенери.

Всички гореизброени данни са взети от доклади на АМ, МФ и НСИ.

Относно оперативните възможности на г-н Танов и това че контрабандата му е приоритет сме длъжни да припомним следното:

Най-големият спад на цигари преди 2010 г. е през 2006 г. и е 14,4 млрд. къса цигари. По това време г-н Танов и г-н Странджев са съответно директор и зам. директор  на ГДБОП. Следващия спад е през 2010 и 2011, когато г-н Танов е директор на Агенция „Митници”.

Ние задаваме следните въпроси:

Докога г-н Танов ще представя манипулативно статистики по начин, който прикрива състоянието на една от двете приходни агенции? Кога той ще представи официално обмитените късове цигари за 2010 и 2011 г. ? Кога ще обяви заловените наркотични вещества през 2010 и 2011 и ще ги сравни с 2008 и 2009 г.?

Защо г-н Министърът на финансите прикрива истинското състояние на бюджетните приходи в частта акциз и ефективността на подоопечната му агенция?

При така изнесените факти, които са докладвани и на премиера възниква въпроса: Контрабандата политика на ГЕРБ ли е и кой носи политическата и административна отговорност за това?“

ОСТАВИ КОМЕНТАР

nineteen + 18 =