Енергетика

Енергетиката е вторичният сектор на България след земеделието, което и отрежда главна роля в развитието на страната. От развитието на този отрасъл до голяма степен зависи и развитието на основните промишлени отрасли: селското стопанство, леката и тежката промишленост, транспортът, както и осигуреността на населението с енергийни източници за битови нужди. Динамично променящата се международна среда създава допълнителни затруднения за националната политика и изисква внимателно планиране и обществен консенсус при вземането на решения за бъдещето на сектора. Наличието на ясна дългосрочна и средносрочна енергийна стратегия, набелязваща валидни и реалистични приоритети, трябва да бъде ключов елемент за вземане на решения в сектора.

Интервюта

Позиции

Следвай ни

25Twitter последователиСледвай ни
13Youtube абонатиАбонирай се

Горещи новини

Най-популярно