Заместник председатели на ЕНП

Арх. Емил Мечикян

Член на Изпълнителния съвет и Националния партиен съвет
emil_mechikian
Арх. Емил Мечикян е завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия. Дипломант по стопанско управление в Техническия университет-София. Има специализации и квалификации по стратегическо управление, управление на сгради и съоръжения, възобновяеми енергийни източници и др.
Работи в големи български и международни компании, с дейност в областта на проектирането, строителството и недвижимите имоти, както и в банковия и IT сектори.Участва в работата на Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Българска строителна камара, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българска фото-волтаична асоциация.Участвал е в управлението и е членувал в няколко неправителствени организации – Българско общество за индивидуална свобода, Институт за свободен капитализъм „Атлас“, Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“-София и Църковното настоятелство на Арменската Апостолическа Православна Църква-София. Роден през 1969 г. в гр. София. Има две деца. Владее английски.

Мария Капон

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

M.Cappone.2016Мария Капон е народен представи в 40-ото Народно събрание. Участва в Комисията по бюджет и финанси на НС; в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси; временната комисия по европейски въпроси. Председател на българската делегация евронаблюдатели в Европейския парламент в Групата на ЕНП-ЕД. Участва в комисията по икономически и финансови въпроси на Европейския парламент.
Родена e на 8 април 1969 в гр. Пловдив. Омъжена е, с едно дете. Владее писмено и говоримо френски, английски, немски, испански, руски.
Завършила е икономика, специалност продуктов маркетинг в университета „Лудвиг Максимилиан“ (Ludwig Maximilian Universitat) в Мюнхен, Германия. Има редица специализации в Германия, Франция, Япония, както и в Департамента за политически науки „Дж. Ф. Кенеди“ към Харвардския университет в САЩ.
Предприемач, ръководи фирма с водещи позиции в панаирното строителство.