ЕНП ще участва самостоятелно на предсрочните парламентарни избори на 12 май

Дата: 02 Март 2013 Автор: ЕНП

0
217

Единна народна партия реши да участва самостоятелно на предстоящите предсрочни парламентарни избори през 2013 година. Това решение взе Национален партиен Съвет (НПС), който заседава на 2 март 2013 г. в гр. Сливен. Листите на кандидатите за народни представители на ЕНП за 42-ро ОНС ще бъдат отворени за представители на граждански сдружения, инициативни комитети (формални и неформални), браншови организации и безпартийни граждани. Правилата за тяхното номиниране са записани в Правилник за номиниране и утвърждаване на кандидати за народни представители, приет от днешното редовно заседание на НПС. „Положението е толкова тежко, че е време за смелост, освен за протест, но е време за смелост и при вземането на решения, и при управлението“, каза Мария Капон, председател на ЕНП.

На база на предложение на икономическия съвет към Изпълнителния съвет на ЕНП, предлагаме реално и бързо решение за номиналното намаление на сметките за ток за битови и небитови нужди с 11%. Още настоящото 41 Народно Събрание може да направи следната промяна в ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ за въвеждане на диференцирана ставка на ДДС, като ще осъществи намаление от 20% на 9% за снабдяване с електроенергия и за разпределение на електрическа енергия. Настоящата диференцирана ставка от 9% се администрира и към настоящия момент, съгл. чл. 66 ал. 2 от ЗДДС (Данъчната ставка за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, е в размер 9 на сто.)
Конкретният текст, който трябва да бъде внесен за промяна в ЗДДС е в чл. 66 от ЗДДС в раздел Данъчна ставка се създава нова алинея (3) и е със следния текст: „Данъчната ставка за снабдяване с електроенергия и за разпределение на електрическа енергия (битова и небитова) е в размер на 9 на сто.“

ОСТАВИ КОМЕНТАР

4 × five =