Има ли административен произвол в Регионалния инспекторат по образование в гр. Русе?

Дата: 29 Октомври 2008 Автор: ЕНП

0
397

Заместник председателят на ЕНП г-жа Елеонора Николова, внесе питане към министъра на образованието и науката Даниел Вълчев относно действията на директора на Регионалния инспекторат в Русе и неправомерното уволнение на г-н Иван Георгиев Вълков от поста директор на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” в гр. Две Могили.

На 2.09.2008 г. г-н Иван Вълков е възстановен на работа с допълнително споразумение с № ЛС-02-124, трудовото му възнаграждение е увеличено, след което, още на същия ден, му е връчена нова заповед (№ РД 01-296/2.09.2008 г.) за прекратяване на трудовото правоотношение с абсурдния мотив, че не се е явил в посочения срок, за да бъде възстановен.

Назначеният директор след г-н Вълков, толериран от регионалния инспекторат, става причина цял випуск ученици да пропуснат часовете по български език и да нямат оценка в края на учебната година.

„Убедена съм,-се казва по натам в питането- че като юрист осъзнавате правната абсурдност на този казус. Оказва се, че той съвсем не е единствен в рамките на юрисдикцията на Регионалния инспекторат по образование в област Русе. Според получените от мен сигнали по подобен начин са „уволнявани” и директорите на СОУ „Христо Ботев” в гр. Русе и на СОУ в гр. Вятово. Остава единствено в компетенциите на съда да решава административни казуси поради некомпетентността на администраторите, с което контролът от страна на Вашето министерство на практика се обезсмисля.

Ето защо очаквам да ми отговорите на следните въпроси:

– Има ли правно основание заповедта за уволнение РД 01-296/2.09.2008 г., подписана от началника на регионалния инспекторат Димитър Райнов?

– Има ли и други административни нарушения от страна на г-н Райнов и какво следва да извърши той, за да му се потърси отговорност?

– Какви мерки ще предприемете, за да се сложи край на административния произвол в Регионалния инспекторат в гр. Русе?”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

three × five =