Каква е гаранцията, че практиките на КТБ отсъстват в другите банки?

Дата: 23 Октомври 2014 Автор: EНП

0
155

За Коалиция „Десните“ казусът с Корпоративна търговска банка разкри сериозни проблеми в банковата и финансовата система на България и постави въпроса за начина, по който банките в страната се управляват и надзирават. Одиторският доклад за анализа и оценката на активите на КТБ, оповестен на 22 октомври от БНБ, представи шокиращи данни, на първо място за изключително порочните практики, които са се използвали от мениджмънта на банката при управлението на нейните активи и кредитен портфейл и на второ място – за неадекватния надзор, който е упражняван върху банката в продължение на много години. За „Десните“ буди недоумение факта, че размерът на реалната обезценка на активите представлява 71% от балансовото число на банката и 85% от кредитния й портфейл и това е останало незабелязано от банковия надзор, въпреки периодичните проверки. Фрапиращи данни бяха оповестени и във връзка с сериозния размер на кредити, отпускани към свързани лица, превишаващи с пъти законовите разпоредби, както и абсолютно неадекватното обезпечение по тези кредити (според одиторския доклад само 13% от кредитния портфейл има валидно обезпечение), при условие, че кредитният регистър се намира в БНБ.

Оповестената информация буди сериозно притеснение дали описаните практики и управленски модели не са застъпени и в други банки и финансови институции в страната. В тази връзка ние от Коалиция „Десните“ настояваме:
БНБ да предприеме спешни мерки за цялостно и комплексно одитиране на банковата система в България, осъществено от международни признати одиторски фирми, които да разкрият реалното състояние на опериращите в страната банки и финансови институции. На базата на резултатите от този одит, БНБ да предприеме необходимите мерки за привеждане на основните показатели на тези институции към съответните законови изисквания.
БНБ да изготви план с конкретно разписани управленски и законови мерки за реорганизиране на управление „Банков надзор“, с цел повишаване на неговата ефективност и отговорност при изпълнение на законово определените му функции.
БНБ, съвместно с Правителството на България, да предприеме действия за ускоряване на процеса за приемане на страната в Европейския банков съюз. Резултатите от процеса за присъединяване да бъдат регулярно оповестявани (на ежемесечна база) пред обществото.
БНБ, съвместно с Правителството на България, да предложи в максимално кратки срокове – още в началото на мандата на 43-тото Народно събрание – промени в законодателството, с цел пълноценно транспониране на Директива 94/19/ЕО, гарантиращи в максимална степен защитата на интересите на депозантите в българските банки.
Правителството на България да предприеме действия за обединение на БНБ и КФН в един мощен и всеобхватен регулатор, по примера на Германия и Англия, с цел постигане на пълноценен и интегрален поглед върху процесите в банковия сектор и финансовите пазари, което да доведе до възстановяване на доверието в банковата и финансова система на страната.
Ние, „Десните“ настояваме целият Управителен съвет на БНБ да подаде оставка, с което да поеме своята отговорност пред обществото за проблемите в банковата система и с което действие да даде възможност на 43-тото НС да назначи нови представители, с безупречна репутация и след открита процедура на номиниране и обществено изслушване.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

twelve + 16 =