0
3592

 

Подкрепете ни!

 Банка: „Юробанк България“ АД в BGN

IBAN: BG51BPBI81701602091600

SWIFT (BIC): BPBIBGSF

Получател: „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“

 Банковата сметка е в български лева.

 Даренията могат да правят:

  • физически лица – български гражданин или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат право да избират народни представители на 4.04.2021 г.
  • юридически лица и еднолични търговци – които нямат просрочени публични задължения и не са са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

В основание за плащане, моля впишете ЕГН и постоянен адрес – за дарители физически лица или ЕИК и фирма – за дарители юридически лица и еднолични търговци. Изискват се от Сметната палата с цел идентифициране на дарителя. Анонимните дарения не са разрешени.

  • Декларацията  по чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс  подава от всяко физическо лице, когато общият размер на дарението към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля размера на една минимална работна заплата (от 01.01.2021 г. – 650 лева) – декларацията можете да изтеглите тук, да попълните и изпратите на адрес: contact@enp.bg
  • Декларацията  по чл. 169, ал. 1 от Изборния кодекс    подава от всяко юридическо лице или едноличен търговец, когато общият размер на дарението към политическа партия/коалиция от партии/инициативен комитет, надхвърля размера на една минимална работна заплата.(от 01.01.2021 г. – 650 лева) – декларацията можете да изтеглите тук, да попълните и изпратите на адрес: contact@enp.bg

 „Единна народна партия“, титуляр на сметката за финансиране на кампанията за участие на коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ в Парламентарни избори на 04.04.2021 г., е администратор на лични данни.

Банково удостоверениеДекларация за физическо лице по чл.169Декларация за юридическо лице по чл.169

Благодарим Ви за подкрепата!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

twenty − 11 =