От ноември 2005 г. ние внасяме законопроект за предотвратяване на конфликт на интереси…

Дата: 03 Април 2009 Автор: ТВ7, „Отблизо” - стенограма

0
278

От ноември 2005 г. ние внасяме законопроект за предотвратяване на конфликт на интереси и всички управляващи депутати, включително НДСВ, ДПС и БСП го отхвърлиха 

Елеонора Николова, зам.-председател на Единна народна партия

Водещ: Има ли смисъл от тези промени (бел.р. – в Закона за конфликт на интереси)? Какво постигаме с тях? Дали го направихме само с цел да не бъдат проверени сегашните управляващи?

Елеонора Николова: Аз искам да се разгранича от приказките на моя колега Олимпи Кътев, който безспорно има личен интерес – той беше получил един пост, сега го загубва и като че ли много шум за нищо. Аз отказвам да разговарям по този начин, защото бих могла да Ви помоля, и всъщност Ви моля, когато включите г-н Кътев да каже как е гласувал по законопроект на Филип Димитров и група народни представители, аз съм сред тях, който е внесен ноември 2005 г., за конфликт на интереси, който беше отхвърлян в продължение на повече от 3 г.

Водещ: Как е гласувал?

Елеонора Николова: Как е гласувал лично той? Понеже сега е огромен радетел на това да спасяваме държавата от конфликт на интереси. От ноември 2005 г. ние внасяме законопроект за предотвратяване на конфликт на интереси и всички управляващи депутати, включително НДСВ, ДПС и БСП го отхвърлиха. Заговори се за такъв закон тогава, когато действително в държавата гръмнаха скандалите. Първо, колегите Ви от в. „Капитал”, които разнищиха проблема „Батко-братко”, след това „кървавото писмо” на Майкъл Лий,  което казва, че така повече не може да се усвояват пари.

Водещ: Така или иначе просто от Брюксел ни казаха – трябва да имате такъв закон и ние казахме – добре, щом Вие казвате започваме да го пишем.

Елеонора Николова: Трябва да имаме такъв закон. Да. И след това имаше два опита да се напише такъв закон. Първият опит – г-жа Миглена Тачева, министъра на правосъдието, с нейният екип го писа за три денонощия. Жената призна, че няколко нощи са го писали. Той не беше качествен и ние го отхвърлихме. След това се събра един доста по-сериозен екип към МС, които подготвиха един добър закон.

Водещ: Доволна ли сте сега от тези промени и какви са те? Каква е разликата между единия и другия законопроект?

Елеонора Николова: Първо, искам да кажа, че законът такъв, какъвто беше приет в края на годината е добър. Но, когато започнаха действително да се попълват декларациите, големият препъни камък се оказаха декларациите, се видя, че ние искаме от хората да попълват данни за неща, които трябва да гадаят. Има едно определение в параграф 1  на допълнителните разпоредби, което казва какво е това свързани лица. Свързани лица са съпруг, всички роднини по права линия. Това е фактическият съпруг, макар че нямаме определение в правото що е това фактическо съжителство, всички роднини до четвърта степен по съребрена линия и до втора степен по сватовство, което значи първите братовчеди, братята и сестрите на съпруга, свекър, свекърва, тъща, тъст, всичко влиза в тази категория свързани лица. И освен това в закона е казано, както и всички други лица, с които длъжностното лице има икономически или политически отношения, от които има интерес или би могло да има съмнение за такъв интерес.

Водещ: Т.е., за да ни ориентирате, намалявате параметъра на хората, които обхваща закона или напротив?

Елеонора Николова: По никакъв начин… Тази категория свързани лица се запазва, защото много хора се упражняваха през тези два месеца да пишат неща, които не познават. Аз искам да ви кажа, че лично такава манипулация не съм виждала, може би, понеже не съм работила… Значи кръгът заинтересовани лица, свързани лица, не се променя, но просто в декларацията ние подобрихме изискването хората не да посочват някакви хипотетични обстоятелства, които могат да настъпят в бъдеще, т.е. ние им казахме – няма да си попълвате декларацията с помощта на ясновидци, а ще попълните в тази първа, встъпителна декларация всички свързани лица, които можете да изброите в момента. Ако моят съпруг…

Водещ: Ако някой прескочим просто?

Елеонора Николова: Няма как. Човек познава семейството си. Ако аз имам съпруг, който има верига от аптеки задължително трябва да го запиша, защото като законодател ми се случва да вземам отношение по цените на лекарствата. Има политики, които се гледат в парламента.

(Включване на Олимпи Кътев по телефона)

Елеонора Николова: Аз бързам да кажа, че представлявам точно толкова български граждани в парламента, колкото и г-н Кътев.

Водещ: Нека да не влизаме в този спор, защото…

Елеонора Николова: Ще кажа, че за разлика от него не съм масал, а свободен човек, което ме прави ефективен в законодателната дейност. Сега да Ви кажа по същество на закона. Какво се промени? Значи ние имаме една забележка от Брюксел, че сме стеснили приложното поле на закона, защото сме записали кметове и зам.-кметове. Просто… Лошо се е кореспондирало с Брюксел. Ние увеличихме приложното поле, защото с този запис практически включихме и кметовете на кметства. Това са всички по-малки населени места, които вече имат избираеми кметове, т.е. ние увеличихме приложното поле на закона с около 10 000 човека, не знам точно колко са кметовете на кметства. Така че, просто… Явно на лош език е разговаряно с Брюксел.

Водещ: Имаше критики по отношение на този термин – частен интерес, който беше въведен?

Елеонора Николова: Сега, искам да ви кажа и по този въпрос. В чл. 8 беше записано, че всички договори, които длъжностното лице, лицето, което има такова високо качество по принцип създават ситуация на конфликт на интереси. Един човек сключва договори и като частна персона. Аз сключвам договори с „Топлофикация”, с „Електроразпределение”, мога да си купя лек автомобил, мога да си продам  автомобила, химическо чистене, това пак е вид договор, когато си давам дрехите. Така че беше ясно да се каже, че не всички договори, от тях може да възникне конфликт на интереси, а само договорите, които длъжностното лице сключва по повод и при изпълнение на службата си. Т.е. аз в личната си сфера, когато като чисто частна персона и не смесвайки моето служебно отношение с личния ми живот, аз тогава мога да сключвам всякакви договори.

Водещ: Ама то Вие си знаете, че не го смесвате това.

Елеонора Николова: Да, разбира се.

Водещ: Хората как да разберат? Дали не ги смесвате…

Елеонора Николова: Това може да бъде проследено. Аз съм съгласна с Вас, че може да има хипотеза и аз ще ви я дам. Примерно, участвайки в кампания получавам едни пари от един бизнесмен, който казва, че ми ги дава за кампанията, защото много ме харесва. А след това аз назначавам жена му, примерно, като мой служител.

Водещ: Това конфликт на интереси ли е?

Елеонора Николова: Това е конфликт на интереси. И макар, че отношението се е развило, аз имам един договор за дарение, което съм сключила като кандидат, т.е. като частна персона. Ето Ви конфликт на интереси. Ние не изключваме въобще да се проследява цялостното поведение.

Водещ: Този закон как го улавя това?

Елеонора Николова: Как го улавя?

Водещ: Да.

Елеонора Николова: С това, че всеки гражданин може да направи сигнал. Когато политическите партии сега и всички кандидати си публикуват целия списък на дарителите, когато аз съм си публикувала списъка на дарителите и след това се види, че съпругата на този дарител изведнъж е цъфнала в кметската администрация…

Водещ: Това за някой хора много трудна проверка ще бъде.

Елеонора Николова: Вижте, хората са будни. Важното е, че ние им даваме възможност първо, да сигнализират, и второ, това да се проверява. Искам да Ви кажа, че определенията в този закон са железни, но те трябва да станат философия на всеки човек. Трябва да се знае, че когато заемаш една публична длъжност ти трябва не да се стремиш частният и личният ти интерес да смесиш, така че в личния ти джоб да има повече пари от тези, които ти се полагат, а трябва да направиш така, че в този период от време дори да понесеш определена материална щета, защото си се посветил на кауза, защото служиш на хората и това е философията на този закон. Има определения за това що е конфликт на интереси, що частен интерес.

Водещ: Добре. Спорен момент беше, има го в редица случаи в момента, кметове, които участват в неправителствени организации, кметът на Силистра е един подобен случай, сега се чака решение на РИК дали ще бъде отстранен или не. За нашите зрители ще кажа, че става дума за това, че преди години той е участвал в една НПО, законът го е изисквал и в момента искат да го отстранят, защото тази НПО има отношение с общината и е усвоила едни пари.

Елеонора Николова: Ето един казус, който всъщност трябваше много широко да бъде дебатиран, защото пък в Разград имаше един случай във вестниците един буден гражданин сложи списък на 22 лица – кметът, зам.-кметът и половината общински съветници с призив веднага да бъдат отстранени, защото всички уставали в НПО. Бързам да кажа, че тук частният интерес е водещият. А кметът Иво Антонов е участвал в „Еврорегион” и във взаимоотношения, които бяха насърчавани по програма ФАР, за насърчаване на взаимоотношенията между съседни градове и държави, защото Европа е „Европа на градовете и регионите”. А той е представлявал общината. Ние и в писмото, което сем получили от Катрин Дейл, генералният секретар на Европейската комисия…

Водещ: Да, но пък общината може да е имала и други взаимоотношения с тази НПО, примерно да се извършват някакви консултантски услуги? Тогава се взимат пак едни пари.

Елеонора Николова: Много е важно винаги да се каже какъв е интересът на г-н Иво Антонов, в случая на кмет.

Водещ: А кой трябва да го каже какъв е интересът?

Елеонора Николова: Той самият може да поиска. Това е хубавото в този закон, че самият той може да поиска тълкуване от специалните комисии, които създаваме по места, за да преценят те има ли частен интерес г-н Антонов. Да не би да смесва двете каси – личната и общинската. В случая община Силистра по този начин участва в международен проект и привлича пари за общината. Тук г-н Антонов може само да бъде поздравен, а не порицан.

Водещ: Но когато тази НПО извършва някакви консултантски услуги, например, и на общината, това вече е друго взаимоотношение.

Елеонора Николова: Това вече е друго взаимоотношение. Разбира се…

Водещ: Как да ги разграничаваме, защото в повечето случаи НПО, които си работят с общините например, си работят доста сериозно и усвояват много пари?

Елеонора Николова: Действително темата е сериозна и винаги частният интерес, облагата това са отправните точки, когато трябва всеки един казус да се решава поотделно. Пак за този пример се връщам. Г-н Антонов, когато обявява свързаните лица той едва ли би могъл да се сети точно за това взаимоотношение, което е възникнало преди години. Той между другото има задължение една година назад само да обяви нещата. Но, когато някой гражданин, както  вече има такъв случай, дебатира този въпрос, комисията ще е тази, която ще каже – има ли този кмет частен интерес.

Водещ: Друг спорен въпрос беше, например един министър, министърът на транспорта, давам просто пример, след като  престане вече да е министър може ли да отиде да работи в някаква транспортна фирма?

Елеонора Николова: Тук беше много важно да кажем… първоначалният текст беше много рестриктивен. Казваше се, че след като напуснеш местоработата си на министър, на началник на здравна каса, на училищен инспекторат и т.н. една година след това не можеш да работиш, защото по същество си регулирал, контролирал и си се разпореждал с финансов ресурс в полза на всичките тези дружества, които си наблюдавал. Тук е много ясно да се каже, че човек би могъл да се върне и да работи по обикновен трудов договор или служебно правоотношение стига да не извлича някакви облаги, които са по повод на предишната му месторабота. Ако г-н Мутафчиев се върне да работи като инженер, защото той е такъв, и все пак трябва да работи нещо….

Водещ: Няма да има проблем.

Елеонора Николова: Няма да има проблем. Но, ако той в качеството си на министър се е разпоредил със сериозен финансов ресурс в полза на дружеството, в което отива да работи, там трябва да изследват обстоятелствата дали той не е добил собственост, дали по този начин на него не му се прави услуга…

Водещ: Това е една сложна проверка.

Елеонора Николова: Сложна материя. Много сложна материя. Заради това аз казвам, че не може толкова лесно и с лека ръка да се казва, че видите ли депутатите там нещо правят зад гърба на хората. Не, тези текстове, които бяха подложени на допълнителна дискусия се правят именно за това казусите да станат по-ясни и да пострадат само хората, които действително са в конфликт на интереси.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

two × four =