ЦИК регистрира ЕНП за националния референдум. Позицията на партията е „ДА“

Дата: 02 Септември 2015 Автор: ЕНП

0
317

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1684-НР
София, 01.09.2015

ОТНОСНО: регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 Постъпило е заявление за регистрация от партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“, подписано от Мария Василева Капон в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 31 август 2015 г. в регистъра на партиите за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. Заявена е позиция в подкрепа на въпроса на референдума – „ДА“. Позицията на партия ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ е, че „в съвременните технологични условия и динамичните миграционни процеси този вид гласуване е необходимост. Наред с други основни права като свобода на словото – социалните мрежи и електронните издания, възможността за електронно плащане на данъци, финансови трансфери и т.н., свободата да се гласува електронно е естествена стъпка в развитието на модерната ни демокрация“.

Партията е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. с Решение № 1634-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Налице са изискванията на чл. 16, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и Решение № 1534-НР от 22 август 2015 г. на ЦИК относно регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. за регистрация на партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум – „ДА“. Позицията на Единната народна партия е, че партията „е убедена, че в съвременните технологични условия и динамичните миграционни процеси този вид гласуване е необходимост. Наред с други основни права като свобода на словото – социалните мрежи и електронни издания, възможността за електронно плащане на данъци, финансови трансфери и т.н., свободата да се гласува електронно е естествена стъпка в развитието на модерната демокрация“.

Предвид изложеното и на основание чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС и чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ от Изборния кодекс във връзка с чл. 7, ал. 2 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ за участие в информационно-разяснителната кампания по въпроса на националния референдум на 25 октомври 2015 г. с позиция в подкрепа на въпроса на националния референдум – „ДА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ОСТАВИ КОМЕНТАР

two + eight =