Борбата за държавните пари ще е ожесточена

Дата: 10 Ноември 2008 Автор: в. "Пари"

0
331
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Очаква се да възникват изкуствени фалити заради междуфирмената задлъжнялост  

Мария Капон, независим депутат 

Г-жо Капон, какви предложения за промени в предложения проектобюджета, очаквате да възникнат по време на обсъждането?  

Нашият икономически екип ще предложи промени в данъчното законодателство. Искаме 0% данък върху дивидента, което означава, че за едноличните търговци ще се окаже 10%. Необходимо е да облекчим и фирмите, с оглед на кризата, затова ще внесем поправка да отпадне плащането на 10%  авансов данък. По този начин собствените средства на фирмите ще остават в тях като оборотни през годината. Освен това ще предложим и неакцизните автомобили на фирмите да ползват данъчен кредит. По този начин ще се извадят на светло горивата, ремонтите. Ще настояваме за запазване на облекченията за дарения и ще предложим текст за връщане на необлагаемия минимум, тъй като плоският данък ощети най-бедните. Странно е, обаче, че административните разходи са толкова високи и продължават да се увеличат.

Мислите ли, че заложените основни данни, като ръст на БВП, годишна инфлация и средна цена на петрола, са реалистични?  

Увеличените акцизи на електроенергията за стопански цели и керосина, въглищата и кокса ще доведат до увеличаване на разходите за производство и до нарастване на всички цени, защото те са определящи за себестойността на продуктите и услугите.

В тазгодишния бюджет, незнайно защо, цената за барел петрол е посочена в евро, а не в долари, на нива 70-75 евро. Припомням, че за 2008 г. бяха заложени $65 долара, заради, което страната ни се похвали с излишък. Сега, предвид размера на кризата, се надявам, че цифрата е по-реалистична.

Реална е опасността България да се окаже още по-неконкурентна, дефицитът по текущата сметка вероятно ще достигне около 24% от БВП, а в бюджета няма ясни мерки за стимулиране на производството и износа.

Намаляването на растежа на БВП с 2%, в нашия, българския, случай няма да е само плод на намалялата ликвидност в световен мащаб, а и на изтеглянето на формални инвестиции от офшорки, които връщаха средства в страната под формата на мегаломанско строителство и презастрояване на атрактивните черноморски и планински курорти.

В каква степен тези показатели ще окажат влияние върху държавните приходи и разходи? 

Рискът за събираемостта на приходите ще нараства. Голяма част от фирмите ще използват средствата за себе си, за да компенсират трудния достъп до кредити. Очаквам да възникват и изкуствени фалити, заради високата междуфирмена задлъжнялост. От този риск най-потърпевши ще бъдат малките и средни фирми, защото това ще позволи на „големите играчи” да прехвърлят в такива фирми задълженията си, персонала си. Задълженията, обаче, няма да бъдат обезпечени и техните кредитори, доставчици от малки и средни фирми, няма да може да си получат парите. А това на практика ще доведе до фалити.

Някои представители на бизнеса подкрепят напълно решението на правителството да увеличи капиталовите разходи за  инвестиции. Как ще се отрази това на икономиката? 

Най-големият дефицит в държавата са парите! И единствените сигурни пари ще бъдат тези от държавния и общинските бюджети, както и средствата от еврофондовете. В тази ситуация прозрачността на търговете, начинът, по който се провеждат и равноправният достъп на бизнеса до тези средства, след силни антикорупционни мерки, ще има голямо значение.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

fourteen + twenty =