Движение „Възход“: Настояваме за честни избори

0
609

ПОЗИЦИЯ

на Движение „Възход“ във връзка с предстоящите избори

Само след няколко месеца на българските избиратели им предстои да участват във важни избори. Отговорността за провеждането на демократични, честни и прозрачни избори е на Народното събрание, правителството и Централната избирателна комисия.

Натрупаният опит в последните близо 29 г. показва, че вместо да се осигурят демократични, честни и прозрачни избори, се наложиха практики, които не би трябвало да се допускат в държава, която претендира, че е демократична, правова и модерна. Вече никой не се съмнява, че масово се купуват и продават гласове, мнозинството от избирателите са свидетели на манипулиране и опити за фалшифициране на изборните резултати в целия процес на подготовка, провеждане и отчитане на резултатите от изборите. Очевидна е законово установена несправедливост, неравнопоставеност на участниците в изборите и категоричен отказ да се даде възможност за проверка и доказване на съмнения за умишлено или случайно допуснати промени на реалния изборен резултат в отделни СИК, а и в другите изборни администрации.

Доказателство за горните констатации са и предложените от ГЕРБ изменения в Изборния кодекс.

За да се гарантира провеждането на демократични, честни и прозрачни избори в предстоящия изборен цикъл, ние от Движение „Възход“ (Движение Демократично Действие, Единна народна партия, Съюз на свободните демократи и Български демократичен съюз „Радикали“)

НАСТОЯВАМЕ:

 1. Народното събрание да приеме до края на декември промени в Изборния кодекс, които да са свързани с повишаване на равнопоставеността и справедливостта на всички участници в изборите – партии, коалиции и независими кандидати.
 • Да се премахне предимството на досегашните партии и коалиции, които имат представителство в българския или европейския парламент. Няма никаква логика някой, на който мандатът е изтекъл, да придобива права, за които няма никакво основание. Не може да бъде допуснато и съотношение между партиите, каквото съществува в РИК или ОИК.
 • В деня на изтичане на мандата на правителството Президентът да назначава служебно правителство, което организира и провежда парламентарните избори и работи до избиране на ново правителство от Народното събрание.
 • Да се промени начинът на формиране на секционни избирателни комисии, като консултациите бъдат заменени с жребий. В жребия могат да участват представители на всички регистрирани кандидати за съответните избори, на които са заявени кандидатурите по определен ред. Запазва се изискването нито една партия или коалиция да няма мнозинство в СИК.
 • За членове на СИК могат да бъдат издигани кандидати, които притежават най-малко средно образование. За председател, зам.-председател и секретар на СИК кандидатите трябва да притежават задължително висше юридическо, техническо или икономическо образование – бакалавър или магистър.
 • Преброяването на гласовете за кандидатските листи да се провежда от специални преброителни комисии към РИК (ОИК), в които да имат участие представители на всички участници в изборите, да се осигури възможност на всички застъпници, наблюдатели и представители на медии да видят и се убедят, че обявеният резултат съответства на отбелязания в бюлетината.
 • Продаването и купуването на гласове, както и опитите за фалшифициране на изборните резултати да бъдат санкционирани с много по-тежки наказания, които да възпират най-вече инициаторите и организаторите на купуване на гласове.
 1. Централната избирателна комисия:
 • Да осигури използваните съоръжения за машинно гласуване да бъдат със софтуер, който е верифициран и валидиран от трета независима страна.
 • Да изиска използвания от „Информационно обслужване“ АД софтуер да бъде верифициран и валидиран от трета независима страна.
 • При всяка подадена жалба, свързана с поправки в протокол на СИК е длъжна в срок от 3 дни да осигури повторно преброяване на бюлетините в присъствие на представители на жалбоподателя.
 • Да осигури проверка за гласуване на един избирател повече от един път не само в страната, а и в чужбина и при установяване на такива случаи гласовете да се считат за невалидни.
 • Да изложи становището си ще бъде ли внедрен стандарта ISO/TS 17582:2014 Системи за управление на качеството – Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2008 за изборни организации на всички нива на управление след предстоящата му ревизия (ISO/DTS 17582).
 1. Министерският съвет:
 • Да възложи на ГРАО, МВР и НСИ до края на м. Март да изготвят съгласувани списъци на имащите избирателни права български граждани.
 • Да подмени ръководството на „Информационно обслужване“ АД, още повече, че генералният директор отдавна е преминал пенсионна възраст. Неговото присъствие в дружеството и нежеланието му ползваният софтуер да бъде верифициран и валидиран, поражда сериозни съмнения за пристрастия при отчитане на крайните резултати от проведените избори.

Неизпълнението на тези важни промени в организацията на предстоящите избори ще засилят у нас убеждението, че управляващите не искат изборите в България да са демократични, равнопоставени и честни.

25 ноември 2018 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

19 − four =