Изказване на Мария Капон относно Закона за опазване на околната среда

Дата: 06 Ноември 2008 Автор: Мария Капон

0
349

Изказване на Мария Капон по време на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда, с вносители Мария Капон и Георги Божинов.

МАРИЯ КАПОН (независим): Уважаеми колеги, първо искам да благодаря на Комисията по европейските въпроси, че подкрепи законопроекта. Това доказва, че няма противоречия с европейските директиви и с нормите на Европейския съюз.Научно е доказано, че преработката на метални руди и производството на метали от концентрат чрез прилагане на цианидно излужване, както се казва, могат да доведат до непоправимо разрушаване на екосистемите и сериозно увреждане на човешкия организъм. Цианидите са едни от най-отровните вещества, които разрушават организмите. Най-лошото е, че преминават през подпочвените води. Тук ще се опитам да ви дам един пример и се надявам, че господин Божинов също знае, че това е начинът, по който реално подпочвените води не могат да бъдат пречиствани. Защото, ако се случи нещо и през р. Марица минат подпочвените води под моя град Пловдив, примерно, няма как те да бъдат пречистени. Вярно е това, което госпожа Манева е казала, че е важен контролът и когато има ясни норми и този контрол го има, няма проблеми в много, много, много малки количества, каквито са допустимите. Проблемът в България е липсата на контрол и корупционните схеми, които се създават. Използването на това излужване в света обикновено се прави в пустиня. В много от страните на Европейския съюз не се реализира, въпреки че реално не е забранено. Защото се смята, че това е една мръсна технология и няма смисъл от нейната реализация. В две от страните – Чехия и Германия, е напълно забранено. Ако имах и минималното съмнение в това, че може в България да има добър контрол, щях да се съглася с приемането на минимално допустимите норми при този стриктен контрол. За съжаление обаче фактите са различни. Ще дам факта за „Горубсо” – Кърджали, където имаше съмнения за това, че се използват цианиди за извличане на злато без за това да има разрешение и в момента тече процедура. Давам го като пример.Регионът, в който се намираме, е много сериозен регион и ако сме загубили голяма част от чувството си за справедливост в тази страна, това, което днес ни остава, е природата, която имаме, за да се борим за нея. За мен борбата за България и за природата на България е национална кауза. Основен момент в законопроекта е устойчивото развитие и предотвратяване на риска изобщо за човешкото здраве. Тук трябва да кажем, че става въпрос за човешкото здраве в региона, не само на територията на страната. Предлаганата промяна е продиктувана от необходимостта да бъдат осигурени: опазване на околната среда за сегашните и бъдещите поколения и защита здравето на хората; предотвратяване на замърсяването на водите и почвите с цианидите; предотвратяване на нарастването на заболеваемостта на рак, високо кръвно налягане, бързо разрушаване на зъбите; хронични заболявания на устната кухина, дихателните пътища, както и детската смъртност и на ражданията на деца с увреждания и малформации.Спазването на чл. 174 от Договора за създаване на Европейската общност относно защитата на околна среда, защитата здравето на хората, разумното и рационално използване на природните ресурси в Европа реално може да се случи само чрез подкрепата на този текст. Спазването на Директива 2006/118 ЕО на Съвета от 12 декември 2006 г. относно опазването на подпочвените води от замърсяване с нитрати, от селскостопански източници и от увреждания. Запазване на добрите ни отношения е последната част, но все пак ние живеем в космополитен свят, а това са добрите отношения със съседите – с Република Гърция и с Република Турция, чието население също би могло да бъде заплашено от отравянията с цианиди вследствие на катастрофални разливи при използването им у нас.Уважаеми колеги, рестриктивните закони не са винаги най-доброто в демокрацията, давам си тази сметка. Но знам, че днес България има нужда от това. Съжалявам, че в тази зала отново сме 12-13 човека, преди малко се опитвах да ги преброя, които трябва да водим точно този важен дебат – дебатът за национална кауза и за това, че околната среда е изключително важна за нас.Няма как да очакваме, че големият бизнес ще подкрепи тези текстове и този текст най-вече, тъй като, цитирам „е само поправка в един член 59в” – забраняват се преработка на метални руди и производство на метали от концентрат чрез прилагане на цианидно излужване.Накрая искам да завърша, уважаеми колеги, и се надявам да мотивирам всички вас в тази зала, а това е, че в България се роди едно ново поколение, една нова генерация на млади хора, част от които може би са тук, в тази зала – едни млади хора, които знаят какво значи природата на страната ни и които са готови с гражданските си сдружения, със своя протест – дали ще правят картини, както го направиха част от тези, които се занимават с изкуството, дали ще протестират мълчаливо, или ще презират политическата класа, тези хора няма да ни оставят, няма да оставят нито нас в тази зала, нито следващите поколения политици, ако те не разберат, и всички ние не разберем, че става въпрос за нашата околна среда, за България. И това е основно важно. Понякога икономическият интерес, дори и на големи фирми, трябва да останат настрани. Защото икономическият патриотизъм в икономиката е много важно нещо, но най-важното в патриотизма е природата ни и страната, в която живеем. Благодаря ви.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

nineteen − nine =