Изказване на Мария Капон относно… ЗДДС

Дата: 12 Ноември 2008 Автор: Мария Капон

0
612

Изказване на Мария Капон по време на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

МАРИЯ КАПОН (независим): Аз няма да бъда толкова многословна, но ще се опитам в изказването си да дам малко по-различната позиция, гледана от м. ноември. Законопроектът, който сме внесли с Антонела Понева и Нено Димов, е законопроект, внесен през май месец т.г, а икономиката в страната ни и в глобален аспект има своите промени и е много важно сега пред Бюджет 2009 да бъдем изключително отговорни. Казах го в Комисията по бюджет и финанси на срещата, която имахме с Комисията по икономическата политика при гледането на Бюджет 2009. Ще разделя законопроекта, който сме внесли, на две части. Първата част е като цяло намалението на данъчната ставка и втората част е диференцираните ставки за лекарствени средства, медицински изделия за хора с увреждания, книги, учебници и печатни издания. Ще започна със втората част, защото тя е изключително продължение на една политика, която сме водили тук от първия бюджет – да има диференцирана ставка. Разбира се, въпросът е дали тя да бъде 7% или 5%. В момента се администрира такава от 7% и ние бяхме и сме склонни да разговаряме за това, но е много важно да има такава диференцирана ставка. Още по-важно в ситуацията на криза, защото това ще подаде ясния знак към доходите на хората и отношението към тях като приоритети, на което и да е правителство.Искам само да ви дам пример – една нормална книга днес струва между 10 и 15 лв. Ако вземем ставка от 20% каквато е в момента, при 15 лв. това са 3 лв. реално. Ако намалим ставката на 5% – това, което предлагаме, става въпрос за 0,75 лв., тоест 2,25 лв., които да останат в джоба на семействата ни, на тези, които използват книгите и които реално чрез образование утре ще носят до повече брутен вътрешен продукт.Ако говорим за лекарствените средства, знаем, че голяма част от тях реално влизат и излизат от бюджета, а това са лекарствените средства, които влизат в болниците и които биват закупени от държавата за държавата. Това означава, че в момента ще може правителството, или следващото правителство, да разполага с повече средства за други дейности, така че да не бъдат използвани само за обръщение. Да не кажа, че това би довело и до по-малко източване на данък добавена стойност. Знам, че Националната агенция за приходите винаги е много консервативна относно диференцираната ставка точно заради злоупотребите и източването на ДДС, но аз категорично смятам, че сме длъжници по тези три точки – да помислим наистина да има диференцирана ставка.Що се отнася до медицинските изделия за хора с увреждания, спомняйки си, мисля, че е четвърта година, в която провеждаме желанието си най-вече. Казвам желание, защото знаците винаги идват от опозицията, а в предизборна година идват и от всеки, който е и в мнозинство. Днес този шанс е даден на всички – да вземем това решение и да го направим реален факт, а да не го оставяме като част от предизборните си кампании.Що се отнася до намалението на ставката. Наистина в разчетите, които правихме през м. май, беше реално възможно да има намаление на данък добавена стойност веднъж на 18% и веднъж на 16%. Днес погледнато обаче, имайки предвид Бюджет 2009, мога да кажа, че ако се случи в страната да има по-тежко усещане на кризата през следващата година, може би ще се наложи на следващото правителство единственият механизъм, който да може да пипне, да бъде данък добавена стойност. Тук се бият две икономически теории – дали като намалим данък добавена стойност на 18%, това ще остави повече пари в гражданите, повече пари в икономиката, повече пари за икономиката, или ще се окаже, че, пак казвам, което и да е правителство, ще трябва, за да може да компенсира бюджета и да може да изкара тежката година, която ни предстои, да увеличи данък добавена стойност. Казвам с пълната отговорност, че приемам разума на министъра на финансите, че погледнато от ситуацията, в която сме днес, трябва да бъдем по-консервативни в пипането на данък добавена стойност в момента. Тъй като аз съм вносител на законопроекта, казвам го отговорно от ситуацията, която е, и затова исках това изказване, господин председател, защото смятам, че много категорично трябва да бъдем за това да има диференцирана ставка и в същото време пред Бюджет 2009, който ще бъде наистина много труден за българската държава и за българските граждани най-вече, трябва да сме по-внимателни, говорейки за данък добавена стойност. Миналия път накрая на заседанието си позволих една шега в Комисията по бюджет и финанси и Комисията по икономическата политика, където за протокола записах част от тези думи: господин Велчев казваше, че българската икономика била като в самолет и този самолет трябвало сега в мъгла, при тежки условия да кацне. Аз препоръчах наистина да има система за сляпо кацане на летището, защото екипажът вече почти го няма, а пък пасажерите отдавна са затегнали коланите. Така че данък добавена стойност може да се окаже тези средства при една тежка ситуация, в която трябва наистина да има система за сляпо кацане, за да можем да кацнем на което и да е летище около страната, ако трябва. Благодаря ви.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

13 + ten =