Изказване на Мария Капон по време на първо четене на проекти за изменение и допълнение на ЗМСМА

Дата: 03 Декември 2008 Автор: Мария Капон, стенограма

0
307

ИЗКАЗВАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕНП МАРИЯ КАПОН ПО ВРЕМЕ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

(Вносители: Мирослав Мурджов и Бойко Ватев, 28.3.2008 г.; Надежда Михайлова и група народни представители, 6.3.2007 г.; Светослав Спасов и група народни представители; 26.7.2007 г.; Петя Гегова и Илко Димитров, 2.10.2007 г.; Мария Капон, 8.7.2008 г.)

Мария Капон: Благодаря Ви, господин председател. Тъй като са различни законопроектите, ще се опитаме да пестим и от времето. Аз искам да подкрепя законопроекта на моите колеги Мирослав Мурджов и Бойко Ватев, относно бюджета, който да имат общинските съвети  и той при една голяма община да е до 1%, а до 2% да е при утвърдения на останалите общини. Нека да Ви дам един пример за един град като Пловдив. При един бюджет от 200 млн., 1% – означава 2 млн. Това означава Общинският съвет да взима сам решенията като орган, какви експерти да назначава, от какво има нужда за функционирането. Например в нашия град, ние нямаме все още зала на Общинския съвет, т.е има разходи, които са необходими за реалната работа на Общинския съвет. И смятам, че в тези 2 млн. в момента се харчат много повече, отколкото този 1 %. Ще оптимизираме разходите и ще накараме Общинския съвет да си има бюджет и да бъде в крайна сметка независимия орган от кмета. Аз лично считам, че тази обвързаност е добра и става въпрос до, разбира се няма нужда да е до горната граница, а всеки един от Общинските съвети ще трябва да застане пред гражданите и да отговори защо една или друга цифра е достатъчно малка или достатъчно голяма. Затова смятам, че е добре на първо четене да подкрепим законопроекта. А разбира се в работата на комисии, смятам, че комисията е на достатъчно високо ниво, за да се изгладят текстовете и да се направят така, както най-добре ще подхождат и от колегите, които са все пак от много дълги години в местната власт и знаят как работят общинските съвети, за да може да има много по-справедлив текст. Благодаря Ви.

Реплика на Иван Гороломов: Благодаря, г-н председател! Уважаеми колеги, г-жо Капон. Аз в моето изказване казах, че сега няма пречка Общинския съвет, той си има издръжка и си я гласува тази издръжка. Проблемът е друг – проблемът е в противоречията с някои други кметове. Кметове отказват да разписват разходите, включително за юридическа помощ. Има такива примери. Тук е проблема. Добре, като им кажем, че някакъв лимит ще им въведем, правим ли тогава председателят на Общинския съвет второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, защото има и такива предложения от председатели на Общински съвети. От моя гледна точка, вкарвайки такъв текст и някакъв лимит, ние не решаваме въпроса. Другаде са проблемите, а не издръжката на Общинските съвети и техният размер.

Мария Капон: Съгласна съм, колега, че когато имаш междуличностни проблеми, те най-трудно се решават. Ние от десницата го знаем най-добре колко е сложно това. И със сигурност в една община много лесно може да се получи съперничеството между председателя на Общинския съвет и между кмета. Но оставяйки въпросът нерешен, ние със сигурност, обаче, няма да решим и този казус. Може би наистина между първо и второ четене може в рамките, предлагам го и в Бюджетна комисия, разбира се, да поговорим за това дали трябва в допълни разпоредби да бъдат записани други текстове, които така да направят, че да регулират въпроса или поне да дадат рамката. Защото ако някъде има лични проблеми, ако някой иска да има повече влияние, аз лично днес смятам, че нашата роля на политици е да даваме рамката. И тази рамка може да вземем решението за нея тук, заедно! Благодаря.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

20 − 14 =