Брюксел вярва само на резултати

Дата: 04 Декември 2008 Автор: БНР, Програма "Хоризонт"

0
285
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Управляващите са зле с математиката и като бесни атакуват ЕК

Интервю с Мария Капон – народен представител и председател на ЕНП 

Българско национално радио, Програма „Хоризонт“, „Преди всички“,

4 декември 2008 година, 07.35 часа 

Водеща Борислава Борисова: Европейските данъкоплатци бяха защитени, кой ще защити българските е въпрос, който ще обсъждаме в „Преди всички“ до осем. Първият ни събеседник е г-жа Мария Капон, независим депутат, председател на Единната народна партия. Добро утро, г-жо Капон.

Мария Капон: Добро утро.

Водеща: Дали Ви изглеждат така нещата и сте склонни да приемете една теза – веднъж да спечелим, когато губим. Имам предвид факта, че заради липсата на кадърни и навреме всъщност представени проекти по ФАР, всъщност националният бюджет ще трябва да покрие само, колко, 75 милиона?

Мария Капон: Ами, мисля, че управляващите са зле с математиката, трябва да направят сметката обратно, тоест 75 милиона евро, които ще бъдат загубени, са около 150 милиона лева. А 220 милиона евро имаше възможност страната да спечели. Като. . .(техн. прекъсване – бел.ред.) . . . ще разберем какво губи българският данъкоплатец като цяло, защото с парите в българския бюджет, тези 150 милиона, можеше да се финансират други проекти, от които има нужда България.

Водеща: А смятате ли, че трябва да бъде направен подбор все пак и на тези, на тези проекти, които засега имат намерение управляващите да бъдат финансирани все пак от националния бюджет? Или анблок трябва да бъдат дадени тези пари така или иначе на одобрените проекти?

Мария Капон: Ами, знаете ли, в крайна сметка има бенефициенти, които са спечелили проектите. Българското правителство, както се казва, решението да финансира част от тези проекти, защото смята, че тези проекти са изключително важни. Аз трябва да кажа, че част от проектите са, разбира се, ключови за страната. Изобщо важно е да се използват европейските пари, те затова бяха дадени толкова години. Днес е много тъжна картината. В крайна сметка българският данъкоплатец ще плаща, а никой няма да седне да. . .(техн. прекъсване – бел.ред.). . . фактите и след вчерашното изслушване, което имахме в комисията по европейските въпроси с вицепремиера Меглена Плугчиева и екипа. . .

Водеща: Да! Аз ще помоля, г-жо Капон, да затворите, да се опитаме да ви наберем отново, защото телефонната връзка е доста лоша и е доста неприятно, предполагам, за нашите слушатели да се опитват да ви чуят. Разчитам на телефонната връзка да е по-добра.

Мария Капон: Да. Надявам се да е по-добра.

Водеща: Да, чувам ви засега по-добре. Да ви попитам, г-жо Капон, вие останахте ли с впечатление, че това писмо, което пристигна с дата 2-и всъщност. . .

Мария Капон: Да, те са две писма, едно от 25 ноември и едно от 2 декември.

Водеща: Да, е, това второто, което всъщност, за което настояваха представители на управляващите, г-жа Плугчиева, с конкретните аргументи защо в крайна сметка ни спряха тези пари, че то е било, така, схванато правилно?

Мария Капон: Ами, това, което аз виждам, е, че към писмото от 2 декември има т.нар. транзекшън ривю или един голям материал от над 100 страници, в който са описани всички проблеми, които има. Този материал е изработен между 23 септември и 8 октомври 2008 година и е в приложение към писмото, което е получил и премиерът Станишев, и вицепремиерът Плугчиева, министър Орешарски и Димитър Ивановски като заместник-министър и национален ръководител. Там би трябвало да са всички проблеми, които има, и описанията. Аз очаквам днес да получа целия този доклад и да можем да коментираме всяка една от опозициите.

Водеща: Да, какво, обаче, изненадващо има поне от това, което каза и министър Плугчиева – нагласени търгове, назначаване на неподходящи хора в тръжните комисии, необяснимо протакане на процедурите, лош контрол и липса на поправителни мерки и наказания? Какво от това не знаехме, че се случва?

Мария Капон: Знаете ли, мислех, че българските граждани бяха заблудени от това, че едва ли не всичко е наред, и като има нов екип, който да се ръководи от един енергичен човек като вицепремиера Плугчиева, нещата ще се оправят. Брюксел вярва само на резултати. Реално акредитациите бяха отнети преди месеци. Очакваше се евентуално те да бъдат отключени сега и част от тези проекти, които българското правителство на собствен риск, пак го казвам, одобри и бяха сключени договори, да бъдат изплатени и благодарение на акредитациите, разбира се. Днес положението е, пак казвам, тъжно, защото, от една страна, имаме управляващи, които са бесни, казано в кавички, опитват се да атакуват тежко комисията. Вчера, слушахме как трябвало в съда в Люксембург да се подадат жалби, че всякакви мерки трябва да се вземат срещу

еврочиновници и че, виждате ли, заради лошите процедури чухме от заместник-министър Димчо Михалевски, заради това, че няколко пъти се е започвало отначало, много малка част от проектите, около 5 процента, са били само разгледани до средата на 2008 г. Това са несериозни аргументи, фактите са ясни. Има конфликт на интереси, системата не е прочистена, системата, през която биват усвоявани средствата, позволява корупционни практики. Има реално намерен проблематични проекти през месец октомври, т.е. в последните месеци от проверката, на одиторите няма вяра. И тук трябва да отворим голямата скоба и да кажем, че ние вчера водихме много тежка дискусия относно сертифициращия орган „Делойт“ за САПАРД и за разплащателната агенция.

Водеща: Да, оказа се, че г-н Паликарски твърди, че  там няма никакъв, и г-жа Плугчиева, разбира се, че там няма конфликт на интереси.

Мария Капон: Г-жа Плугчиева беше доста по-прибрана и твърди, че трябва Европейската комисия все пак да се произнесе. Категорично ви казвам, след като имате служители, които са назначени в една и съща институция – Държавен фонд „Земеделие“, взимат си фиша, казано просто, фиша със заплатата от тази институция, можете ли да си. . . изобщо някой да реши, че може единият отдел „Маркетинг“ да проверява отдел „Продажби“, в която и да е фирма, като си вземе отпуска и излезе във външния одитор, който реално е натоварен с това. Е, как да няма конфликт на интереси? Разбира се, че има конфликт на интереси и този конфликт на интереси е очевиден.

Водеща: И в този смисъл това може ли да се окаже проблемно или поне да има някаква спънка и за парите по САПАРД?

Мария Капон: За съжаление при парите за САПАРД трябва да кажем, че правителството си направи един голям PR с това, че едва ли не ще пуснати с една година. Нека да уточним какво означава да бъде удължен срокът с още една година. Това е техническо удължение, техническо удължение, в което българските земеделски производители, българските предприемачи в модерния агробизнес няма да могат да кандидатстват по проекти и тепърва да правят инвестиции. Това е техническо удължение, в което Европейската комисия ще изплаща вече сключени договори по САПАРД, изработени проекти, за да има възможността Европейската комисия да направи всички надлежни проверки. Това означава удължаването.

Водеща: Добре, как оттук нататък, г-жо Капон, трябва да се процедира? Знаем, а между другото и вие ще бъдете, ако не се лъжа, представителят на опозицията, който ще се срещне с чужди мнения. . . представители на чужди медии в Брюксел. На 16 и 17 декември ли беше?

Мария Капон: Да, в София.

Водеща: В София ли ще бъде?

Мария Капон: Да, в София ще бъде срещата. Оттук нататък трябва да работим. Има, има със сигурност стъпки, които са направени в правилната посока. Трябва да мотивираме администрацията не като обясняваме колко са ниски заплатите и как горките работят едва ли не денонощно, това, което вчера чухме, и мненията на Брюксел и на опозицията ги демотивират, трябва да кажем, че те са демотивирани от това, че виждат конфликта на интереси, от това, че виждат политическия натиск и че не могат да се противопоставят на него. Млади хора, амбицирани да служат на страната, си биват демотивирани от такъв политически натиск и, така, променени търгове, да го наречем. За мен категорично трябва да се работи, трябва да работим всеки един ден, трябва да

положим усилията, които са необходими, да изчетем много внимателно и да приложим действията, които се изискват от процедурите. Защото процедурите означават правила. Те са рамка на правилата. Искаме да живеем в уредена държава с правила и да знаем какво ни се случва всеки ден, а не тук или там, един или друг политик, един или друг министър, един или друг подкупен чиновник да решават съдбата ни. Затова трябва всички да положим усилията и да приложим правилата, за да живеем в уредена държава на заможни хора.

Водеща: Могат ли обаче, г-жо Капон, правилата да неутрализират политическия натиск, за който вие говорите, защото, между другото, управляващите се правят, че не забелязват тази забележка, която е основна в последните изказвания, които идват от Брюксел?

Мария Капон: Всъщност единствено правилата могат да неутрализират политическия натиск, защото правилата са тези, които могат да наложат прозрачността. Когато има широка прозрачност, когато има откритост, политическият натиск бива обезвреден, както се казва. Това е част от превенцията, защото, ако ние не приложим правилата, няма как след това да искаме да имаме рамката, в която наистина България да може да усвоява средствата. Ще ни бъдат спирани поред средства, а за съжаление държавният бюджет ще става все по-тънък. Знаете, че финансовата криза няма да ни подмине и икономическата българска криза няма да ни подмине. И всеки лев, който можем да спестим на българските данъкоплатци и да използваме солидарността на Европейския съюз, солидарността да увеличим стандарта си на живот, всъщност за това са и еврофондовете, ще бъде показател за доброто управление на страната.

Водещ: И в този смисъл как трябва да продължи според вас диалога с Брюксел? Министър Плугчиева каза – разговорите трябва да продължат, както тя образно се изрази, на еднаква височина на очите, т.е. равнопоставено, каквото тя смята, че  в момента очевидно не е по някакъв начин.

Мария Капон: Аз казах вчера, че трябва да гледаме от висотата на очите и проблемите, които имаме, и тези проблеми трябва да ги гледаме с партньорите от Брюксел. Европейската комисия не е враг на България, Европейската комисия е партньор, България е част от Европейската комисия. Използвам случая да ви кажа, че съм изключително горда от това, че българският еврокомисар печели две награди през тази година, защото това показва, че България е на висотата на всички европейски граждани, след като нашия комисар бива носител на тези високи награди, сред едни от най-добрите политици. Казвам го с цялата гордост на българин, защото ние можем. Ние можем и зависи от нас, зависи от всеки един във всеки час да не губим повече времето си, а наистина да работим, да положим усилията да си уредим собствената държава.

Водеща: Ами, дано се случи това, което казвате. Мария Капон, независим депутат, в ефира на „Преди всички“.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

three × 2 =