Цените на разговорите от мобилен телефон трябва да бъдат намалени до средните нива в Европа

Дата: 10 Декември 2008 Автор: EНП

0
228

До г-жа Меглена Кунева, еврокомисар по защита на потребителите

Копие до: г-н Ивайло Калфин, вицепремиер и министър на външните работи на Република България

Цените на разговорите от мобилен телефон трябва да бъдат намалени до средните нива в Европа 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ
Уважаемa eврокомисар Кунева,

Уважаеми вицепремиер Калфин,

Водени от последователната си политика да се борим срещу нереално високи цени на стоки и услуги, които изкривяват представата за пазарна икономика, днес заявяваме, че такива са цените на мобилните телефонни разговори. Средните нива в ЕС достигат до 8 евроцента на минута, като в някои страни-членки дори говорят за 2 евроцента на минута. В последния доклад на ЕК стана ясно, че въпреки спада в цените на едро за взаимно свързване в България, те все още значително надхвърлят средните нива. У нас най-скандална е цената при обаждане от стационарен към мобилен телефон и от един мобилен оператор към друг. В момента цената на едро на трафика от фиксирана към мобилна мрежа е 16,4 евроцента в натоварени часове и 14,8 евроцента в часовете със слаб трафик.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) трябва да бъде активна страна в свалянето на цените на едро на мобилните оператори, както изрично е препоръчано от Европейската комисия. Така ще бъдат намалени и цените за потребителите.

Предложението на Комисията за регулиране на съобщенията за намаляване на цените на обажданията на едро беше подложено на обществено обсъждане. В последните няколко месеца се забелязва тенденцията на силен отпор на тази идея. Вероятно по тази причина не е ясно дали и с колко ще падне цената за обаждане от мобилен телефон през следващата година.

Според икономическия екип на Единна народна партия на пазара е налице парадокс. Видно Комисията за регулиране на съобщенията не е достатъчен механизъм за защита интересите на потребителите на телекомуникационни услуги. Време е за външна намеса и натиск върху Комисията за регулиране на съобщенията, за да изпълни навреме задълженията си и да се намалят цените на мобилните разговори, които в момента ощетяват милиони българи.

Единна народна партия има основателни съмнения, че догодина българите може да не получат ниски европейски цени на разговорите. Някой трябва на разбираем език да обясни открито на българските граждани защо години наред плащат най-високите цени за разговори при положение, че живеят в най-бедната страна в ЕС; защо на практика разговорите им се ограничават само в една мрежа и не могат да говорят свободно; кога ще свърши практиката да се харчат допълнителни средства за скъпото удоволствие да се носят по 2-3 мобилни телефона, за да се говори по-евтино в различните мрежи?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

eighteen + thirteen =