Излишък от корупция и мафия са пронизали цялата държава

Дата: 10 Октомври 2008

0
388

Тази некомпетентност, на която сме свидетели, се отразява на целия имидж на България и на живота на хората. 

Изказване на председателя на Единна народна партия и независим народен представител Мария Капон по време на дебтатите за изразходването на бюджетния излишък

Уважаеми колеги,

Днес от тази трибуна общо взето всички икономисти и неикономисти решиха да разказват за това какво се случва в страната ни, какви са рецептите, за да се излезе от евентуалната икономическа криза. Страната е в рецесия и това е сигурно. Но, нещо, за което аз искам да говорим е именно този документ, който ни е представен от Министерски съвет. Аз лично считах, че е необходимо е да има актуализация на държавния бюджет и приходната част, която е, реално да бъде променене на база на средствата, които са повече в бюджета. Разбира се, част от тях от данъци, неправомерно взети от българските граждани. И смятам, че единствено актуализацията на държавния бюджет щеше да доведе до истинска прозрачност, така че да има целесъобразност на разходите. Като говорим за целесъобразност в рамките на времето от тази трибуна ще ви дам пример за това как биват харчени тези средства и дали им харесват на колегите от БСП, че употребяваме термина харчене, а то е именно харчене, защото няма никаква логика, нито ясни програми за това къде отиват тези пари.

През последните месеци българското правителство беше многократно критикувано относно Националната агенция „Пътна инфраструктура”, днес в този документ. Ако отворите раздадената страница 4 ще видите перо  в римско 11,  където се казва, че 90 млн. ще бъдат отпуснати за текущ ремонт на  пътна инфраструктура и за обезщетение за имоти засегнати от национални инфраструктурни обекти. В рамки на бюджетна комисия ние разговаряхме по този въпрос и изискахме от държавната агенция да ни предостави ясните пера. Зададох и въпроса на тук стоящия министър на финансите как е допустимо, по документ на Министерски съвет, да има в една обща сума тези два разхода да ги наречем.  И тук е писмото, което всички ние получихме от държавната агенция –  Национална агенция „Пътна инфраструктура”. И искам да ви отбележа, колеги, за какво ще бъдат изхарчени тези 90 млн., за да видите некомпетентността и нецелесъобразността на начина, по който биват разходвани средствата – 23,600 млн. отиват за зимно поддържане;  безопасност, знаци, маркировка, предпазни огради отиват 20 млн.; неотложни аварийни ремонти – 17,750 млн. лева; текущи ремонти – 28,650 млн. лв. Обща сума 90 млн. и остава една нула, която е за обезщетение на имоти, засегнати от национални инфраструктурни проекти. Това е качеството на администрацията. Това е качеството на ръководството и на новата агенция „Пътна инфраструктура”.

Ние не можем да подкрепим този документ, защото смятаме, че е некоректно по начина, по който е създаден.

Ще кажа и още нещо, което няма формална връзка с излишъка, но всъщност има връзка с всеки лев в държавата. Сред излишъка, който казват бил голям, има друг, много по-голям, от евентуалните 6 млрд. Той е наследен не от тази финансова година. Казвам го специално за всички колеги, които се занимават с национална сигурност,  и за г-н Атанасов,  и за г-н Румен Петков и на всички, които много добре знаят, но за пореден път в тази зала ще се премълчи, че долепени за политическата конюнктура липсват тези средства. Това е излишъкът от връзки, мръсни пари, досиета, контрабандни канали. Излишък от корупция и мафия, пронизали цялата държава. Наследявани от кабинет на кабинет.

И друг път съм казвала този излишък няма нито цвят. И днес, когато една система прави опит да се изчисти от наследството и излишъка от Държавна сигурност, трябва да имаме силата и достойнството да окажем подкрепа. Иначе и 60 млрд. лева излишък да има той ще изтече в разноцветни държавни и недържавни, и частни мафиотски джобове между „гномове”, „асистенти” и „галеристи”, а не към хората в България. Инак няма „Чисти ръце” и ще има само мръсни спомени.

РЕПЛИКА НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ (Коалиция за България): Уважаеми колеги, скъпа г-жо Капон, по повод средствата за Националната агенция „Пътна инфраструктура” ще продължим диалога от комисията. Видно е, че след като 90 млн. са разпределени за текущи дейности и зимно поддържаме, на всеки средно интелигентен човек е ясно, че не са предвидени средства за обезщетения, поне от тези пари, които сега разпределяме. На следващо място, колеги, искам да кажа, че тези 220 млн. лева, които са дадени по фактури за актувани работи не са истинската цифра. Не е тайна, че много от фирмите, които се занимават със зимно поддържане имат актувани дейности, актувана работа, но не са я фактурирали. И го правят това нещо, за да не плащат ДДС. Така че тия 23,600 млн. за зимно поддържане са крайно недостатъчни с оглед на настъпващия зимен сезон и с оглед на неразплатените от миналата година фактурирани дейности. Щеше ми се лично на мен те да бъдат разменени със средствата за текущи ремонти, но така или иначе в комисията подкрепихме този вариант на разпределение, аз самия също гласуват, така че ще го подкрепя. Но, искам да се обърна към министъра на финансите и към новото ръководство на агенцията – философията оттук нататък на правене на бюджета на пътната агенция трябва да бъде изключително прецизирана, тъй като миналата година всички си спомняме какви проблеми имаше със зимната поддръжка на пътищата. Не е тайна, че трафика по тях се увеличава в геометрична прогресия, не е тайна, че зимните празници по Коледа и Нова година, голяма част от българите пътуват, ходят по зимните курорти, и аз не искам да ви припомням каква беше ситуацията през миналата година. Затова смятам, че не само тези средства са абсолютно наложителни, за зимното поддържане говоря, но са и крайно недостатъчни.

ДУПЛИКА Мария Капон: Колега Григоров, ние тази дискусия наистина я водим още от  бюджетна комисия, но извинявайте какво общо има това колко средства са необходими за зимно поддържане, след като в решението на Министерски съвет за 90 млн. е ясно записано, че е за текущ ремонт на пътна инфраструктура и за обезщетения за имоти засегнати от национални инфраструктурни обекти. Видно е, че за обезщетения на имоти сумата е 0 лева, т.е. решението, което ни се предлага дори не е изработено както трябва. И тук ще ви повторя това, което казах в бюджетна комисия – ако вие и представителите в администрацията искате да заблуждавате собствения си министър-председател, аз не искам министър-председателя на България да бъде заблуждаван по този начин. Камо ли с това, че ние ще ратифицираме такъв документ в рамките на Народното събрание. Тази некомпетентност, на която сме свидетели се отразява на целия имидж на България и на живота на хората. Благодаря!

ЕНП

ОСТАВИ КОМЕНТАР

fifteen + five =