Мария Капон предложи държавна гаранция на влоговете до 50 000 евро

Дата: 10 Октомври 2008

0
293

Във внесения от лидера на ЕНП Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране влоговете в банките се казва:

„С разширяването на последствията от финансовата криза всички европейски правителства взеха незабавни мерки, за да не допуснат състоянието на пазарите, както и фалитите на големи банки, да застрашат доверието на потребителите в банковата система на страните си.

На последната среща на финансовите министри в Европейския съюз бе предложена и мярката правителствата да гарантират вложенията на гражданите в размер до 50 000 евро.

Предвид положителния баланс в Бюджет 2009, както и за да се запази съществуващото доверие в банковата система на страната, е необходимо България също да подкрепи такава мярка. Увеличението на размера на гаранцията по влоговете на гражданите ще има успокояващ ефект и по тази причина ще допринесе до продължаване стабилността на българската банкова система. Считам, че по този начин ще се минимизират възможните последствия на световната банкова криза върху българския финансов сектор, и особено – върху отделните граждани и малкия и среден бизнес.”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

11 − ten =