Има ли пилот в самолета, министър Димитров?

Дата: 11 Юли 2008 Автор: ЕНП

0
349

Председателят на ЕНП г-жа Мария Капон и зам. председателят Елеонора Николова зададоха актуални въпроси на министъра на икономиката и енергетиката в правителството на тройната коалиция Петър Димитров.

Оплакванията от граждани срещу фирмите, извършващи топлинно счетоводство, са основна причина г-жа Капон да отправи интерпелацията си към министъра.

„Има ли контрол от страна на Министерството на икономиката и енергетиката върху методите за измерване и осчетоводяване на използваната топлинна енергия. Съществуват съмнения, че фирмите за топлинно счетоводство неоснователно завишават сметките при изчисляването на прогнозния дял за отопление.

Реализираната икономия на топлинна енергия в отопляваните сгради, най-вече заради наличието на изключени радиатори, се трансформира от фирмите за топлинно счетоводство изкуствено, по изчислителен път, в топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Това изкуствено увеличение се разпределя пропорционално между всички потребители в сградата на базата на отопляемия обем на всяко жилище. С това се дава възможност процентът на отдадената топлинна енергия за отопление от сградната инсталация да се завишава с над 50 на сто, като в някои случаи дори надвишава топлинната енергия за отопление на имота. Това е така, защото фирмите за дялово разпределение използват при изчисляване на годишните изравнителни сметки на потребителите т.нар. „служебни единици” – свои методи и формули, които не обявяват, позовавайки се на фирмена тайна.

По недопустим начин се увеличават сметките за отопление на потребителите с прилагането на методиката за дялово разпределение в различни сгради– етажна собственост. В сгради етажна собственост с монтирани топлинни разпределители на радиаторите икономията при отказ от консумация на топлинна енергия от имотите увеличава значително цената на една дялова единица. По този начин драстично нарастват сметките на потребителите, които постоянно ползват отопление.

Предвиждате ли промени в методиката за дялово разпределение на топлинна енергия, които да преустановят порочната практика на някои фирми за дялово разпределение за изкуствено увеличаване на процента на отдадената топлинна енергия за отопление от сградната?

Какъв контрол упражнява Министерството на икономиката и енергетиката върху дейността на фирмите за дялово разпределение срещу произволното завишаване на процента на отдадената топлинна енергия за отопление от сградната инсталация, както и срещу използването, при изчисляване на годишните изравнителни сметки, на „служебни единици”, методи и формули, които са неясни и неразбираеми за потребителите?”

Зам. председателят на ЕНП г-жа Елеонора Николова като независим народен представител попита министър Димитров вярно ли е, че държавата се готви да апортира няколко изключително скъпи парцела в близост до летище „София” в „Международен панаир Пловдив”.

„Според изнесената информация- казва г-жа Николова- ще се търси подходяща форма за модернизиране на панаира, като държавата (засега) ще запази дяла си в дружеството.

Надявам се, да можете да отговорите на следните въпроси:

1. Какво налага разширяването на Международен панаир Пловдив с терени извън Пловдив, при запазване (на практика номинално увеличаване) дела на държавата?

2. Не считате ли, че евентуалното апортиране на тези парцели при неясна икономическа изгода за държавата би представлявало поредния пример за ощетяването й, при това от най-високо ниво?

3. Можете ли да гарантирате, че една подобна сделка няма да бъде оценена от европейските ни партньори и национални отговорници като корупционна и вредна за страната ни?”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

8 + 13 =