Отговорността на одиторите – в трикратен размер от договореното възнаграждение

Дата: 08 Юли 2008 Автор: EНП

0
178
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Лидерът на ЕНП г-жа Мария Капон внесе предложение за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит с №802-01-45/27.05.2008 г., внесен от Министерски съвет.

В проектозакона на Министерски съвет е предвидено отговорността на одиторите да е неограничена. „В България никой не трябва да има неограничена отговорност”- смята Мария Капон. Затова тя предвижда отговорността на одиторите да бъде в трикратен размер от договореното възнаграждение.

В допълненията и измененията на Закона за независимия финансов одит, лидерът на ЕНП предлага Надзорният орган на одиторите да се състои от 5, а не от 7 души и да се гласува от Народното събрание, а не да се назначава от премиера.

Надзорният съвет да се предлага от Министерството на икономиката, Министерството на финансите, от БНБ и от Института на експерт счетоводителите. Бюджетът на Надзорния съвет се предвижда да е към Министерството на финансите.

ЕНП

ОСТАВИ КОМЕНТАР

eight + 12 =