Това правителство е корумпирано. Доказателства има всеки български гражданин.

Дата: 12 Април 2009 Автор: ДАРИК РАДИО, „ПРОПАГАНДА”

0
327

Мария Капон, председател на Единна народна партия

Водещ: Добър ден г-жо Капон!

Мария Капон: Добър ден! Честита Цветница!

Водещ: Честит празник! Много стегнато и много ясно за нашите слушатели – нещо се случва или може би трябва да се случва със земеделския министър. Има една Сметна палата, която е Европейска сметна палата, която е изготвила доклад за неговата дейност. Какво се случва там? Защото това са все винаги малките заглавия и за нас не достига тази информация, която ни трябва. Имате ли повече информация?

Мария Капон: Нека да започнем от една нормална практика. Когато има съмнения за корупция, когато има съмнения за несправяне с работа, в случая иа две досъдебни производства, които са образувани от българската прокуратура във връзка със замени. Влязоха всички служби в рамките на Министерството на земеделието, то тогава при риска, който съществува да се поиска отстраняване на министъра на земеделието от самия съд, смятам, че трябва да има отговор от премиера Станишев. И екипът на Единна народна партия смята, че той трябва бъде отстранен от поста – министърт на земеделието.

Водещ: Но защо конкретно?

Мария Капон: Само заради тези съмнения.

Водещ: Откъде съмненията?

Мария Капон: Съмненията идват, и мисля, че съвсем скоро ще има и доказателство за редицата заменки, които са направени в Министерството на земеделието, но нека да Ви кажа още едно много голямо съмнение, което буди доклада на Европейската сметна палата. Докладът на Европейската сметна палата е изготвен през декември месец 2008 г. От 9 март той е на разположение. Въпросът е дали бихте го намерили в интернет пространството, където би трябвало да се намери.

Водещ: Какво има в него?

Мария Капон: Този доклад е скрит от министъра на земеделието. В него има доказателства, че Министерството на земеделието няма да получи средства по плащанията, които са най-важни за земеделските производители, а именно плащанията за земя, единичните плащания, както се наричат, защото министърът на земеделието със своя заповед от месец декември е приложил 4 млн. плащания на необработваеми земи, които доказват…

Водещ: 4 млн. лева плащания като бройки?

Мария Капон: 4 млн. лева.

Водещ: А това са левове?

Мария Капон: 4 млн. лева, които са изплатени за земи, които не е би трябвало да бъдат платени. Те се наричат по код 6, но без значение. При 34 проверени парцела 12 от тях са напълно недопустими по доклада на Сметната палата, за да има плащания европейски.

Водещ: Това са необработваеми земи ли? Плащаме за…

Мария Капон: Това се необработваеми земи, които са минати като възможни за плащания, а пък 12 от тях, от тези 34 проверени от Сметната палата, 12 са напълно недопустими.

Водещ: Европейската? Напълно недопустими.

Мария Капон: Европейската сметна палата…

Водещ: Сметна палата… Да казваме, защото това е нещо, което…

Мария Капон: 6 са били с частична възможност.

Водещ: За плащане?

Мария Капон: Т.е. ние говорим за почти 50% съмнения в истинност и доказателства. Давам примера, ча затревени площи…

Водещ: Това е нещо като одит на неговата дейност, така ли?

Мария Капон: Това е одит и то на европейска ниво, защото Европейската сметна палата пази европейските данъкоплатци. Тя е тази, която одитира, която преглежда, която прави проверка, за европейските пари.

Водещ: И тя казва, че Цветанов плаща за земя, която не се обработва, така ли?

Мария Капон: Точно така, която не е обработваема,  и която не отговаря  процентно, на възможностите изобщо за заплащане от европейски пари Ще Ви кажа, че в доклада пише, че затревени площи са направени като обработваеми.

Водещ: Къде?

Мария Капон: Т.е. затревени площи в България, които са едва ли не се смятат от страна на Министерството на земеделието за обработваеми.

Водещ: За ниви?

Мария Капон: За ниви. И това е едно от най-големите доказателства за това, че министерството не работи.

Водещ: Знаем ли къде е, все пак, къде са тези затревени площи или поне една такав  обработваема земя…

Мария Капон: В доклада са написани различни притеснения, които имат европейските одитори, а именно за това, че Министерството на земеделието им дава различни цифри безпристранно и те самите са напълно объркани. Аз ще Ви цитирам една от точките, това, че самите одитори се чувстват от объркани от неяснотата на цифрите, които дават българските власти.

Водещ: Информацията, която подава земеделското министерство.

Мария Капон: И в случая това е… Т.е. те не са успели да убедят Министерство на земеделието, не са успели да убедят одиторите, че произволно парцелите, които са били избрани са ползвани като земеделска земя и са обработваема земя, по която е възможно плащането. Това е пряко доказателство, че имаме проблем и днес има много сериозен натиск в Европейската комисия да бъдат намалени средствата на България по единното плащане. Това означава…

Водещ: По единното плащане? По общото плащане, така ли?

Мария Капон: Да. Това е т.нар. SEP, кодове, които се използват в европейския план, но това са средствата, които взима българския земеделски производител, да го кажем съвсем просто. Отделният човек, собственик на земя, която обработва. Това е подкрепата, субсидията, която той взима за тази обработваема земя. Застрашаването е за всички, а не само за определени сектори.

Водещ: Това са основни пари.

Мария Капон: Това са основни средства, с които и в криза може да се подпомогне българското земеделие. Има ли нужда за повече доказателства, за да бъде отстранен един министър?

Водещ: Вие искате ли да бъде отстранен? Вашият екип.

Мария Капон: Единна народна партия, нашият екип иска категорично министърът на земеделието да бъде отстранен и тъй като е видно, че морал в българската политика трудно можем да говорим за него,  в който един министър да си подаде оставката. Чудех се дали това е европейска практика, но видяхме, че и в Япония се случи съвсем скоро.

Водещ: Там се и самоубиват, освен че си подават оставките.

Мария Капон: Там е… как да кажем…, но не винаги. Поне да си подаде оставката е най-нормалното, което можем да изискваме от него. А в случая отново имаме безпрецедентно отношение към българския данъкоплатец.

Водещ: Добре, този доклад на Европейската сметна палата не може ли да бъде предоставен на прокуратурата. Защо Вие го казвате по радиото, а не отивате с този доклад в прокуратурата, ако е толкова важен?

Мария Капон: Този доклад е доклад на Европейската сметна палата. Този доклад би трябвало българското министерство на земеделието да го качи на собствения си интернет сайт. Всички одитни доклади, така, както на българската Сметна палата са не за служебно ползване, а те са реално за данъкоплатците на Европа. Те са доказателство, че Европейската сметна палата си върши работата и защитава европейските пари. Затова сега натискът, който ще има върху Европейската комисия е да бъдат спрени парите, защото един доклад е това доказателство. Въпросът е какво се случва в България? В България някой смята, че са вече в предизборна подготовка и не се интересуват от това, какво ще се случи следващите месеци.

Водещ: Какво работи министърът всъщност.

Мария Капон: Аз ще Ви дам още един пример, за да започнат тези плащания е трябвало до 1 март Министерството на земеделието да издаде една Наредба. Изглежда формално. Наредбата излиза едва на 27 март. Наредба, която определя как общинските земеделски служби започват уточняването на параметрите, с които земеделските производители трябва да получат своите пари. Казвам, това изглежда едва ли не, че няма никакъв проблем…

Водещ: То изглежда дребно на фона на хората, които чакат от толкова време парите си по европейски..

Мария Капон: Да, само че въпросът е, че с всеки месец закъснение последствията след това са с много повече месеци. И ще се окаже, че вместо юни месец хората да започнат да получават своите пари ще се надяват на следващото правителство да помогне по някакъв начин така че да бъдат рестартирани. Това означава, че в България не функционират системите, които би трябвало да доказват коректността на българските данъкоплатците пред европейските така че да могат да получават субсидии и пари. Надявам се докладът да стане публично достояние, ако не аз съм си взела решението за нас, че ще го сложа на сайта на Единна народна партия като го сканирам и го поставя на сайта.

Водещ: На български?

Мария Капон: Така че всеки да  реши  какво означават за него тези цифри и всеки да може да прави тези сравнения.

Водещ: Смятате ли, че трябва да се занимава със земеделския министър прокуратурата?

Мария Капон: Ами тя се занимава в момента.

Водещ: Сигурни ли сте?

Мария Капон: Със земеделския министър се занимава прокуратурата, има няколко досъдебни производства, пак казва. Прокуратурата се занимава с заменките на гори, които са направени, както и по един сигнал на моя колега зам.-председатея на партия Елеонора Николова за казус в Русе, за една много голяма земя, която искаше министърът да осъществи, надявам се, че в момента тя е спряна. Така че прокуратурата се занимава. Въпросът е дали всичко това няма да остане един шум в ефира на Дарик радио или в медиите, и дали ще има реални резултати. Защото на българските граждани им е писнало от това някоя да показва какво се случва, а да няма резултати.

Водещ: От Вас зависи. Просто Вие в момента няколко от тези неща, които казвате ме учудвате защото това не е в големите заглавия, това минава по един особен начин през медииния поток. Тези информации.

Мария Капон: Аз ще Ви дам толкова много информация, която е възможна. Ще Ви кажа и, че миналата година бяха направени нарушения по програма САПАРД. Беше използвано форсмажорно плана, екшън-плана по САПАРД, и бяха източени 4 млн. от фонд „Земеделие”.

Водещ: През екшън-плана?

Мария Капон: През екшън-плана за САПАРД.

Водещ: Кой ги източи тези 4 млн. ?

Мария Капон: Източени бяха от група длъжностни лица, както се нарича. Тогавашният отговорник Атанас Кънчев, който е…, но в крайна сметка ръководител на фонд „Земеделие”, най-отгоре е министърът на земеделието, заедно с редица…

Водещ: Той може ли да не е в час? Може ли да не знае какво се случва във фонда?

Мария Капон: Ама извинявайте какво означава – в България никога няма някой, който да е в час, се оказва, в това правителство. Какво значи не може? Надявам се, че е бил в трезво състояние, когато минават повечето от докладите при него.

Водещ: Казвате, че пие, земеделският министър?

Мария Капон: Не, казвам, да се надавям, че е бил в трезво състояние. А какво означава да не си в час? Да не си в час означава да не присъстваш на заседания или да не разбираш за какво ти се говори. Тогава въпросът е – това ли трябва да бъдат министрите на страната ни?

Водещ: Това част от войната с ДПС ли е? Това е министър на ДПС.

Мария Капон: Ама какво… Какво означава дали това е министъра на ДПС или не. Когато говорихме за Румен Петков, той министър на ДПС ли беше? Сергей Станишев е премиер на България и е крайно време да дава оценки, а не с благодарности да изпраща един или друг министър, или един или друг ръководител. Така че няма никакво значение дали един министър е на ДПС, БСП, на НДСВ – той е министър на Република България. Ние не можем да…

Водещ: Вие смятате ли, че той не си върши работата?

Мария Капон: Ние не можем да допуснем министър на България по този начин да не си върши работата. Не само да не си върши, той саботира българската държава, защото в момента, в който поставя българските граждани, българските земеделски производители в това положение, какво прави той? Той саботира страната ни.

Водещ: Преди ден-два Яне Янев каза, че срещу Мургина ще бъде отправено обвинение. Имате ли информация, че министър Цветанов ще стане клиент на прокуратурата? Предположение? Информация?

Мария Капон: Пак казвам, още веднъж. Прокуратурата сама в лицето на различни прокурори, но мисля, че последният беше прокурор Роман Василев, който публичното пространство заяви, че има няколко досъдебни производства и, че прокуратурата работи върху делата на министър Цветанов.

Водещ: Всъщност Вие ни казвате – „Станишев, махни си министъра докато текат тези проверки!”?

Мария Капон: Ние казваме, че е позор за страната ни министър да…, защото има такава въможност, прокуратурата да поиска от съда отстраняването му. Смятам, че премиерът трябва да поиска това и го направи, защото в негови ръце е възможността. И пак искам да Ви кажа, няма нищо общо в това… Отговорността е ясна, че е на този кабинет. Факт е, обаче, че министрите са на Република България, и, че Сергей Станишев е премиер на България. Затова говорим, затова ние искаме от него отговорността за това да отстрани министъра.

Водещ: Последен въпрос. Вие казвате, че ДПС в този случай не е важен, но когато се…, когато изчезват тези пари те къде отиват? В джобовете на някой или на някой партии?

Мария Капон: Ако говорим за парите по единните плащани, няма да достигнат тези пари до българските земеделски производители.

Водещ: Въпросът е, че те няма да дойдат.

Мария Капон: Няма да дойдат. А тези, които са били разплатени некоректно трябва да се види до кои са. Обаче, знаете ли, големите ми съмнения са, че те са разделени 3:5:8, така както са разделя цялата власт и смята, че на следващия кабинет, за следващия кабинет ще е изключително важно да не прави разпределение 3:5:8, което направи този кабинет, защото когато някой отговаря за управлението на държавата, за управлението на България, трябва да е ясно окй отговаря  и по какъв начин. И не могат постоянно да се крият зад това как един ресор го държи един, а друг ресор го държи друг.

Водещ: Те са много и красиви и смешни, защото…

Мария Капон: Къде е НДСВ?

Водещ: Когато гласуват заменката на Ирена Кръстева какво се случва – излиза НДСВ и се усмихва, но не казва нищо.

Мария Капон: Не, не, не. Нека да се върнем този по този въпрос, защото слушах Вашият разговор с кмета Борисов, затова, че това е една предизборна кампания. На всички им е писнало от боклука на София, от мръсотията и от това, което се случва, но сега ли намериха да правят кризисно положение. Тук е въпросът, че и едната и другата страна на гърба на софиянци, и на гърба на българския данъкоплатец правят предизборна кампания. Затова трябва да кажем, че НДСВ също носи своята отговорност. Ние миналата седмица извисквахме и внесохме документи, преди две седмици, за проверката на министър Василев, за източване на средства, които са от министерството на държавната администрация. Затова искам да кажа, че в България проблемът в момента е високата корупция по високите етажи на властта. Това правителство е корумпирано. Доказателства има всеки български гражданин. Проблемът обаче, на корупцията, е, че няма да има пари за здравеопазване и няма да има пари за солидарността, от която има нужда българското общество. Това е много по-големият проблем за българските граждани, отколкото само преодоляване на корупцията, а осигуряване на нормален живот в уредена държава на заможни хора. Такава държава в момента няма на хоризонта.

Водещ: Последен въпрос. Единна народна партия сама ли ще бъде на изборите или?

Мария Капон: Единна народна партия преговаря и вчерашното решение беше, на НПС, одобрихме кандидати за европейски и за парламентарни избори. Много важен е законът. Дали ще има мажоритарни избори. Знаете, че самата аз винаги съм била радетел за това да има мажоритарни избори. Мажоритарните избори предполагат друга подкрепа.

Водещ: Ако има – сте сами? Това разбирам.

Мария Капон: Ако има, искам да кажа, че трябва да се намери друга подкрепа за мажоритарните ни кандидати. Ще има различен начин на подкрепа за тези кандидати. Трябва да се направи много по-широка подкрепа, но истината е, че един мажоритарен кандидат, и го казвам като пловдивчанка, в Пловдив би трябвало да искаш вота на всеки пловдивчанин, защото това е смисълът на мажоритарния кандидат, за да носиш отговорност, а ЕНП ще участва в следващите парламентарни избори. Ние сме още много малки. Започнали сме сега, но сме много активни, с много добри екипи.

Водещ: Не. Аз исках да проверя. Макар и малка партия Вие щом се надявате на мажоритарен избор, значи означава, че промените в закона не са толкова лоши.

Мария Капон: Има много добри лица. Това дава шанс на хората да направят оценка и индивидуално, а партийните листи по начина, по който ще бъдат формирани мисля, че е въпрос на политика. Едно е сигурно, ние имаме меморандума за политика „Чисти ръце” и без управление „Чисти ръце” ние няма да подпишем с никой коалиция.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

one × three =