Тук се задава посоката за развитието на политиките през следващите десетилетия

Дата: 20 Септември 2008

0
254

Във Фиуджи, Италия, продължава третата годишна среща на Европейската мрежа за идеи към Европейската народна партия.

Работният график на срещата включва няколко паралелни тематични дискусии. Първата дискусия, в която се включи и  г-жа Капон, бе на тема „Заетост умения и човешки капитал”. Обсъдените от участниците въпроси бяха насочени предимно към все по-големите предизвикателства, които изживяват икономиките на страните-членки и възможните промени в политиките по заетостта, които да отговарят на променящата се социална и икономическа действителност в Европейския съюз.

Г-жа Капон обърна внимание на широко обсъждания в момента в Европа проект на Закон за малкия бизнес като възможност да се намали регулацията и административния натиск върху икономическата активност. Тя подчерта и необходимостта страните- членки да бъдат по-активни в привличането и задържането в икономиката на квалифицирани кадри, за да не се налага определени сектори да изостават заради липса на човешки ресурс.

На следващата сесия, в която г-жа Капон взе участие, се разискваха възможностите и предизвикателствата пред т.нар. цифрова икономика и значението на интернет за бизнеса, за социалните и политическите взаимоотношения. Участниците се обединиха около становището, че информационните технологии имат потенциала да подобрят конкурентоспособността, така че всички ще могат да усетят увеличение на продуктивността и на ефективността. Г-жа Капон подчерта важността на образованието като първото и най-важно условие за страните- членки да могат успешно да се включат в глобалната цифрова икономика.  Фокус в дискусията бяха промените, които интернет ще донесе на пазара и в промишлеността.

Последната  дискусия, в която се включи г-жа Капон, бе на тема „Тероризъм и сигурност”. Настоящият външен министър и бивш европейски комисар Франко Фратини бе специален гост на тази част от програмата. Той подчерта, че в една парламентарна демокрация политическата промяна може да бъде плод единствено и само на избори,а не на насилствени действия. Участниците обсъдиха ситуацията на Западните Балкани и доколко тя представлява заплаха за сигурността на Европейския съюз. Друг акцент бе обсъждането на възможностите за реакция на престъпленията в електронната мрежа, чиито мащаби със сигурност ще се увеличават с нарастването на ролята на технологиите.

В коментар за свършеното  г-жа Капон отбеляза: „Не мога да пренебрегна факта, че бях поканена на може би най-важния форум в рамките на дясното политическо семейство. Казвам най-важния, защото именно тук се задава посоката за развитието на политиките през следващите десетилетия и като председател на Единна народна партия смятам, че не можем да останем настрани от такъв процес. Амбицията ни е да превърнем България в наистина модерна страна и тук получихме не само шанс, но и признание, че сме сред първите, които ще съумеят да го направят.”

ОСТАВИ КОМЕНТАР

4 − 3 =