Утре е делото по жалбата на Единна народна партия срещу решението на ЦИК за медийните пакети

0
614

 

За утре, 6 октомври 2016 г., Върховният административен съд е насрочил дело по жалбата на Единна народна партия срещу решение Решение № 3707 – НР от 3.10.2016 г. на Централната избирателна комисия относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г. в частта, в която с решението е ограничено използването на медийните пакети съгласно чл. 178 ИК само „чрез доставчиците на медийни услуги – телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с „национален тираж“ – т. 2 и т. 9, в която е дадено недопустимото тълкуване на медийна услуга за „целите на настоящото решение“.

Делото ще се гледа от 10 часа в 3-та зала на бул. „Ал. Стамболийски“ 18.

Според юристите на Единна народна партия решението на ЦИК е постановено в нарушение на материалния закон, неправилно е и необосновано, поради което настояваме да бъде отменено като незаконосъобразно. Обжалваната част от решението е постановена и от орган извън кръга на неговите законови правомощия, поради което смятам, че то е и нищожно в тази част, се казва в жалбата на председателя на Единна народна партия Валентина Василева-Филаделфевс.

В жалбата е отбелязано, че ЦИК ограничава всички регионални медии – електронни и печатни, както и всички интернет сайтове, някои от които отдавна са надскочили „националния обхват“ и са с международно разпространение, ако в 21 век може да се използват такива понятия, характерни за миналия век.

„С решението си ЦИК поставя под съмнение гарантираните в чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България еднакви правни условия за стопанска дейност на всички граждани и юридически лица и поставя в неравностойно положение дадени медии, само въз основа на критерий, който в 21 век е меко казано отживял“, се казва още в жалбата.

 

 

София, 5 октомври 2016 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

13 − eight =