В България има редица примери за успели жени

Дата: 12 Юни 2008 Автор: EНП

0
321

Днес в Брюксел за четвърта поредна година ще се състои Денят на малките и средни предприятия, традиционно организиран от Майкрософт и Съюза за малки и средни предприятия към Европейската народна партия. Председателят на Единна народна партия г-жа Мария Капон е на работно посещение в Брюксел и е специален гост на форума в качеството си на успешен предприемач и настоящ парламентарист. Припомняме, че председателят на Единна народна партия е одитор на Съюза и заместник председател на работната група за жени преприемачи към него.

Програмата на форума включва няколко паралелно протичащи панела, като – г-жа Капон ще вземе участие в дискусия на тема „Жените в предприятията – насърчаване на бизнес възможности”. Сред останалите участници в панела са г-жа Катрин Траутман, евродепутат, г-жа Белинда Пайк, Директор на Генерална дирекция „Заетост и социални дейности” в Европейската комисия, г-жа Вивиан Рибейро, генерален директор на Lefebvre Software и др. Обсъдени бяха различните пречки, с които се сблъскват жените при своите бизнес начинания, а различните участници предложиха възможни решения, в това число и на ниво законодателство, и споделиха примери от собствения си опит. Г-жа Капон говори в качеството си на национален парламентарист и представи някои от своите виждания за усъвършенстване на образователния модел с цел образователните институции по-адекватни на нуждите на бизнеса от конкретни умения, както и за да се гарантира, че ако жените имат по-добри постижения в университетите от мъжете (нарастваща тенденция в цяла Европа), то тези умения ще намерят съответното признание и на работното място след това. Тя подчерта и значението, което настоящите успели в бизнеса или политиката жени, имат като модели за подражание на по-младото поколение и даде за пример посещението на членове на Junior Achevement България в Народното събрание, което тя организира през април тази година.

Г-жа Капон допълнително подчерта и важността на работата с жени в риск. Предоставянето на възможности за икономическа активност е стъпка към постигането на независимост и отърсване от пагубните зависимости, подчерта тя. Започването на работа за такива жени изисква особено внимание от страна на работодателите им, които по този начин поемат и допълнителна отговорност, но и изпълняват особено важна социална функция. Няма причина, според председателя на ЕНП, работодателите да се отказват да наемат жени в риск, а отговорност на законодателя е да изпълни своята част от отговорността и да създаде предпоставки към бизнеса да прави това без в същото време да увеличава разходите си.

В заключение г-жа Капон сподели пред участниците, че в България има редица примери за успели жени както в бизнеса, така и в политиката, и че всяка една от тях сериозно е допринесла за развитието на духа на предприемачеството по принцип. Партия ЕНП, добави г-жа Капон, е доста новаторска и в това отношение, защото за пръв път в България има партия, чиито лидер и най-популярни лица са жени, при това доста активни в обществено-политическото пространство и които са свикнали да доказват себе си чрез работа.

Друга паралелна дискусия засегна възможностите за въвеждането на общоевропейско законодателство за малък бизнес, който да помогне в преодоляването на бюрократичните пречки пред растежа. Освен това, бяха обсъдени и съществуващите недостатъци в образователните системи, предвид необходимостта те да могат успешно да възпитат бъдещи предприемачи, от които ще зависи продължаващият икономически възход на Европа.

Денят на малките и средни предприятия всяка година предоставя възможност за дискусия и по-добро разбиране на предизвикателствата и възможностите, с които се сблъскват предприемачите в Европа при взаимодействието си с политици и законодатели от Европейския съюз, страните членки и местните власти. Участниците, сред които инвеститори, представители на бизнеса, работещи политици, представители на академичните общности, ще споделят своите идеи за взаимодействие за справяне с тези предизвикателства по начин, който да насърчи иновациите и да подкрепи развитието на икономика, основана на знанието, в цяла Европа.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

4 × five =