Движение „Възход“: Промените в Закона за регионално развитие показват управленската немощ на правителството

0
669

ДО

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МЕДИИТЕ

 

СТАНОВИЩЕ

на Движение „Възход“

по Проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

 

Ние от ПП „Движение демократично действие – Д3“, ПП „Единна народна партия“, ПП „Съюз на свободните демократи“ и ПП „БДС „Радикали”, обединени в Движение „Възход“, настояваме проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие в този си вид да бъде оттеглен от правителството.

Мотивите ни са следните:

  1. Проектът няма връзка с хармонизиране на европейско законодателство.
  2. Правителството явно няма ясна концепция за регионалното развитие на Република България, доказателство за което е отпадането на почти всички изменения на закона от 2016 г., включително отпадането на цели глави.
  3. Въведеният термин „район“ за изпълнение на изискванията на общата класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана в Европейския съюз е некоректен, тъй като не съответства на същността на Закона за регионално развитие и води до недоразумения с определението район в Закона за административно-териториалното устройство на РБългария.
  4. Формалното и немотивирано решение за разделяне на 4 икономически района ще създаде още по-големи диспропорции в регионалното развитие. Недопустимо е наименованието на един от предложените райони да е свързан с географска посока, а останалите – с географски области, а формирането на Черноморски регион представлява опасност за националната сигурност.
  5. Съществуващият подход за приемане на Националната концепция за регионално и пространствено развитие е погрешен, зависи от моментна политическа конюнктура и не допринася за приемането й с консенсус.
  6. Съществуват алинеи, в които текстовете си противоречат.
  7. Фактическото формиране на Управленският състав на регионалния съвет не се определя от закона, което поражда съмнения за подбор на състава в зависимост от моментната политическа конюнктура.
  8. Няма дори и намек за бъдещо самоуправление на регионите от ниво 2.
  9. Недопустимо е толкова важни въпроси да се оставят за решаване в Правилника за приложение на закона. Това поражда съмнения за заобикаляне на заложени в закона важни изисквания.

Изложеното до тук демонстрира за пореден път управленската немощ на правителството. Грешните анализи водят до грешни изводи, а грешните изводи водят до грешни решения.

Обръщаме внимание, че териториалните единици за статистически цели от ниво 2 трябва да се наричат „региони“. София трябва да се обособи като отделен регион – Столичен, тъй като присъствието ѝ в регион с други територии изкривява статистическите данни поради огромната разлика в развитието ѝ спрямо останалите територии. Другите региони трябва да бъдат: Северозападен – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч Габрово и Велико Търново; Североизточен – Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Русе, Разград, Силистра; Югоизточен – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Ямбол; Южен централен – Пловдив, Кърджали, Смолян, Хасково и Югозападен – Пазарджик, София-област, Благоевград и Перник.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

eighteen − 4 =