ЕНП поиска шест месечно удължаване на срока за уреждане правата на граждани с многогодишни …

Дата: 12 Май 2009 Автор: ЕНП

0
230

ЕНП поиска шест месечно удължаване на срока за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 

Лидерът на ЕНП г-жа Мария Капон внесе законопроект на основание чл.87, ал.1 от Конституцията на Република България за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. В мотивите се казва:

„Исканата промяна в §11 е необходима, за да даде още време на гражданите да докажат правата си по този закон, както и да се предотвратят опашки и струпвания в клоновете на банката, която ги обслужва. Удължаването на срока е най-малката стъпка, която може да се предприеме, за да се улесни този процес и да се предотвратят неудобства както за правоимащите граждани, така и за администрацията, която ги обслужва. Не на последно място, отпускането на допълнителни 6 месеца ще има напомнящ ефект за онези, които до този момент са били възпрепятствани да потърсят правата си и ще им даде шанс да го направят. Като законодатели не бива да допускаме хиляди граждани да бъдат ощетени заради предишни пропуски в нормативната уредба.

Що се отнася до §12, предложената промяна означава, че всички, които са си върнали ЖКЗЛ-ите на Областния Управител, ще могат да си получат лихвочислата по реда на този закон. Най-вероятно тези хора имат възможност (като правоимащи) да се компенсират на базата на този закон и компенсацията, която той предлага чрез изплащане на сума определена от НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД на спестовно число към даден момент”.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

1 + one =