Заложници сме на тънки сметки и битки в БСП

Дата: 16 Юни 2008 Автор: в. Класа

0
295

Елеонора Николова, зам.-председател на Единна народна партия (ЕНП) и независим депутат

Докладът на ЕК ще направи разумно разграничение между крадливия кабинет и гражданите на България, които се нуждаят от подкрепа

– Г-жо Николова, някои политици твърдят, че докладът на ЕК няма да е крайно негативен за нас и че това ще е жест към кабинета, за да не се отиде на вариант предсрочни избори през октомври. Каква е Вашата информация?

– Докладът на ЕК ще е изключително критичен и суров. Илюстрация за нагласата на водещите политици от ЕС е интервюто с Гернот Ерлер , заместник-министър в Министерството на външните работи на Германия. В заглавие е изведено съждението му:” Тук има хора , които си мислят , че могат да водят ЕС за носа . Каква точна преценка за андрешковското поведение на управляващите!

Некадърното и корумпирано управление на тройната коалиция ще получи адекватната оценка на европейските ни партньори . Разумно ще бъде направена разликата между неефективния и крадлив кабинет, от една страна, и гражданите на България , които се нуждаят от помощ и подкрепа. Мисля , че средствата по програмите ще достигнат до българите , защото те ги заслужават. Надявам се този пореден жест да бъде изтълкуван правилно от гражданите. Редно е те да са отговорни и по време на избори да се държат като разумни хора, а не като поданици.

– Президентът Георги Първанов сериозно напомни, че трябва да се направят радикални реформи в избирателната система. Има ли воля в парламента за такава промяна?

– Уродливите практики от октомври 2007 г. и юни 2008 г. налагат безапелационна промяна. Но отново сме заложници на тънките сметки и битки в БСП – предлаганата мажоритарна квота от поне 80 народни представители се схваща от пропремиерските хора като опит от страна на президента Първанов да “ назначи “ своите кадри в следващия парламент и да затвърди силата и мощта на приятелския си кръг от олигарси. Промяната на избирателната система ще бъде отново дискретно наложена от нашите партньори, защото ние сме в състояние да опорочим и изборите за европарламент. В заключение ще кажа , че еврочленството ни дава все повече гаранции за налагане на правила и норми , които да направят живота ни по-предсказуем и свободен.

– Синият депутат Йордан Бакалов заяви пред “ Класа “ , че МВР шефът Михаил Миков ще прави ДАНС-2. Вие ще подкрепите ли сливането на ДОТИ и ДОИ в национална агенция?

– ДОТИ и ДОИ са важен инструментариум в полицейската работа. Без технически и оперативни способи борбата с престъпността е обречена . Проблемът през всичките години е , че използването на тези способи е извън контрола на гражданите, което създава съмнения за злоупотреби с правомощия и драстично нарушаване на граждански права. Изключително важно е незабавно тези служби да бъдат поставени под контрола на Народното събрание . Трябва да се създаде комисия от депутати на паритетен принцип, оглавена непременно от опозиционен парламентарист. Така постъпват в развитите демокрации, така управляващите се застраховат от упрека, че разтварят чадър над своите грешници.

– Защо юридическото лоби в парламента се съпротивлява на идеята депутатите да не могат да упражняват адвокатска професия ? Това не е ли конфликт на интереси?

– В правителствения законопроект се предлага промяна в чл.102 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание , съобразно която на народните представители се забранява участие в управителните и контролни органи на юридически лица с нестопанска цел , както и забрана за упражняване на свободна професия , с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права.

Възраженията срещу тези текстове са в два аспекта. Първо, Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание е нормативен акт с юридическата стойност на закон. Неговото съставяне, приемане и изменение е правомощие единствено и само на Народното събрание. Разделението на властите и зачитането на техните изключителни правомощия предполага взаимно уважение и спазване на правила. В този смисъл Министерският съвет може само да изрази становище , че е наложително да бъде изменен правилникът , но не и да предлага във вид на законопроект неговата промяна. Същностният въпрос е : налице ли е конфликт на интереси при упражняването на свободна професия от страна на народен представител и съвместяването на тази професия с изключителните му отговорности като законотворец.

– Нима при юристите няма такъв конфликт?

– Народните представители са хора с лична биография и професия. В парламента през годините е имало писатели , актьори , лекари , адвокати. След изтичането на мандата им депутатите в голямата си част се връщат към упражняване на своята професия. Проблем за лекарите е обстоятелството, че те биват лишавани от право да упражняват професията си, ако не са я практикували в 5-годишен период. Определена дисквалификация настъпва и при юристите. Това налага народните представители да упражняват професията си в дните, в които няма пленарни заседания. Едва ли пациентите на професор Димитър Камбуров от ДСБ или тези на проф. Радослав Гайдарски от БСП гледат на тях като на политици, когато те вършат сложни операции. Упражнявайки професията на лекар, на адвокат, на артист, народните представители няма как да злоупотребят с правомощията си на законотворци. Разбира се, когато се гласуват закони , които се отнасят до приложението на тяхната професия и те имат пряк интерес от тях, съобразно правилника , следва да декларират наличие на конфликт на интереси и да не участват в дебатите и гласуването. Тези правила се спазват. За да бъде всичко прозрачно, е нужно да се въведе регистър, в който депутатите да декларират в началото на мандата бизнесите и интересите си – собствени и на членовете на семейството им, като съблюдават стриктно недопускане на конфликт на интереси при обсъждане на законови текстове, които могат да са в сферите на интересите им. В този контекст следва да се разглеждат и правилата за лобиране и необходимостта от законова дефиниция на тази материя.

– Как ще успеят при това положение депутатите да издържат с гласуването на този закон тест за лоялност към държавата? Няма ли да излезе, че си създават специални правила?

– Надявам се между първо и второ гласуване на законопроекта да се създадат прецизни и адекватни текстове, които да се приемат с консенсус. Проблемът в нашата страна е приложението на закона, с неговата философия и всеобхватност. Конституционният принцип за равенството пред закона все още е аксесоар, реквизит, а не незаобиколим постулат.

– Ваши колеги обявиха , че този закон ще засекрети корупцията , защото изнасянето на информация за облагодетелстване на властимащи е наказуемо. Така ли трябва да се тълкува законът?

– Такъв извод е неверен. Законът предвижда в случаи, в които Сметната палата получи информация от институциите , която се разминава с декларираното от лице , заемащо висша държавна длъжност , да се започне проверка. Такава проверка следва да се започне и в случаите , когато задълженото лице не е декларирало фактите и обстоятелствата , които са му вменени със закона. В чл.28 , ал.2 от проекта за закон е предвидена административна глоба за лицата , които разгласяват факти по повод на проверката или ревизията , които са им възложени , преди те да са приключени. Разумът е да се запази известна анонимност и секретност , преди да има окончателен резултат. Защото последният следва да бъде огласен от Сметната палата , включително и чрез интернет . Това е гаранция , че институциите , които проверяват декларациите на властимащите лица , няма да работят в ситуация на натиск и вмешателство.

Въпросите зададе Иглика Горанова

Снимка: Иван Стоименов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

12 − nine =